4 miejsce Kielc na liście najbardziej kolizyjnych i wypadkowych miast w Polsce

Przez | 1 wrzesień 2023

Kielce 4. na liście najbardziej kolizyjnych i wypadkowych miast
W ubiegłym roku w Kielcach doszło do 3182 kolizji i wypadków. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców tego miasta przypadło 17,3 zdarzenia drogowego. Najczęstszą ich przyczyną było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Kielce wypadły bardzo niekorzystnie na tle całej Polski, zajmując 4. miejsce w zestawieniu 84 miast. Wyższy współczynnik wypadków i kolizji na 1000 mieszkańców odnotowano tylko w Słupsku, Chełmie i Katowicach.
Eksperci rankomat.pl przygotowali listę 84 największych miast w Polsce i następnie porównali, ile kolizji oraz wypadków przypadło w nich na 1000 mieszkańców. Kielce zajęły na niej 4. miejsce. W badanym okresie wynik ten był najgorszy spośród wszystkich uwzględnionych w zestawieniu miast województwa świętokrzyskiego. Do przygotowania listy wykorzystano dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

rankomat

Kielce w liczbach
W 3182 kolizjach i wypadkach, jakie miały miejsce w 2022 roku w Kielcach, zginęły 2 osoby, a 178 osób zostało rannych. W rezultacie Kielce zajęły niechlubne 4. miejsce na liście 84 największych miast w Polsce (z wynikiem 17,3 zdarzenia na 1000 mieszkańców). Kierowcy w Kielcach spowodowali najwięcej kolizji i wypadków w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami (takich zdarzeń było 576 – 18,1% wszystkich zdarzeń w tym mieście). Najbardziej niebezpiecznymi ulicami Kielc okazały się Krakowska (167 kolizji i wypadków) oraz Warszawska (164 kolizje i wypadki).
Dla porównania, w stolicy województwa świętokrzyskiego odnotowano ponad pięć razy więcej kolizji i wypadków drogowych niż w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spośród wszystkich uwzględnionych na liście przez rankomat.pl miast w województwie świętokrzyskim najlepszy wynik uzyskał wspomniany Ostrowiec Świętokrzyski (9 zdarzeń na 1000 mieszkańców).
Kielce

Statystyki dotyczące kolizji i wypadków drogowych wpływają na to, ile za OC muszą zapłacić mieszkańcy danego miasta. Nie jest to jednak jedyny decydujący czynnik. W 2022 roku w Kielcach średnia składka OC wyniosła 506 zł i była wyższa o zaledwie złotówkę od średniej dla całego kraju (505 zł). W województwie świętokrzyskim mniej niż mieszkańcy Kielc za obowiązkową polisę komunikacyjną płacili kierowcy z Ostrowca Świętokrzyskiego – średnio 429 zł.
– Do najważniejszych czynników branych pod uwagę przez ubezpieczyciela podczas wyceny składki OC należą dane właściciela pojazdu (głównie jego wiek i historia ubezpieczenia) oraz samego pojazdu. Na maksymalne zniżki mogą liczyć przede wszystkim bezszkodowi kierowcy w średnim wieku. Firmy ubezpieczeniowe uwzględniają wprawdzie informacje dotyczące kolizji i wypadków, sieci dróg czy natężenia ruchu w danym mieście (regionie), by na tej podstawie ocenić ryzyko wystąpienia szkody, ale zazwyczaj statystyka ma mniejsze znaczenie niż indywidualne dane klienta – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

2022 ceny OC

Kielce na tle województwa
Jak się okazuje, Kielce wypadły korzystnie na tle danych o kolizjach i wypadkach z całego województwa. Na 1000 mieszkańców województwa świętokrzyskiego przypadło 21,5 zdarzenia, natomiast w Kielcach współczynnik ten był niższy – wyniósł on 17,3.
Województwo świętokrzyskie z wynikiem 21,5 zdarzenia na 1000 mieszkańców otwiera zestawienie najbardziej kolizyjnych i wypadkowych województw. Tuż za nim znalazły się województwa: opolskie (19,5) oraz kujawsko-pomorskie i lubelskie (19,2). Gdy uwzględni się całkowitą liczbę kolizji i wypadków drogowych, to okaże się, że najgorzej na tle całej Polski wypadło województwo mazowieckie (58388 zdarzeń), gdzie w 2022 roku zginęło 289 osób, a 3398 osób zostało rannych. Najmniej wypadkowe i kolizyjne okazało się województwo śląskie.
W omawianym okresie najczęstszą przyczyną kolizji i wypadków w skali całej Polski była nieostrożność kierowców: niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami (30817 zdarzeń), niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (22008) oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (13435).
Rankomat 2

182803535_1396239797403168_8907053211611678181_n

182220610_4515015158515743_9116274005388596577_n

182135980_4515015521849040_3386125741600210908_n

182266483_4515015681849024_1210678389536997733_n

182799006_4515015811849011_7546503976689676731_n

182110578_4515015945182331_117726011735030152_n

182780715_4515016081848984_318820601872679751_n

182127781_4515016305182295_7927539979541169567_n