Author Archives: pol

Odkrycia kolejnych romańskich form architektonicznych przy Klasztorze Dominikanów w Sandomierzu

Odkrycia kolejnych romańskich form architektonicznych przy Klasztorze Dominikanów w Sandomierzu

 

Ponownie tego lata Sandomierz stał się miejscem sensacyjnego odkrycia. Archeolodzy pracujący na Wzgórzu Świętojakubskim, badający na zlecenie ojców dominikanów, fundamenty nieistniejących dziś skrzydeł klasztoru św. Jakuba, odkryli nieznane dotychczas wejście do późnoromańskiej piwnicy, będące świadectwem realizacji odmiennego od rozpoznanego dotąd rozwiązania architektonicznego. Okazało się, że ten, jak przypuszczano przebadany obiekt, kryje w sobie tajemnice wypełniające nową treścią dramatyczną historię sandomierskiego konwentu dominikanów. Kościół św. Jakuba, wraz z pozostałościami klasztoru, wzniesione z  inicjatywy św. Jacka, jedne ze wspanialszych przykładów ceglanych, późnoromańskich budowli w Polsce, do dziś przykuwają uwagę badaczy i wzbudzają zainteresowanie turystów.

Należy w tym miejscu dodać, że sensacyjnego odkrycia archeologicznego dokonano na terenie najstarszej, wczesnośredniowiecznej zabudowy książęcego Sandomierza. Jej dynamiczny rozwój dwukrotnie hamowany był przez najazdy tatarskie. Drugi z najazdów, który miał miejsce zimą 1260 roku, definitywnie zakończył czas tworzenia pierwszego miasta. W tamtym czasie teren dominikanów stał się miejscem dramatycznych wydarzeń, podczas których życie straciło 49 zakonników łącznie  z przeorem błogosławionym Sadokiem. Niosące zniszczenia, najazdy z tamtego okresu, które po raz drugi w okresie jednego ćwierćwiecza (jedno pokolenie) wyludniły Sandomierz, najwyraźniej doprowadziły także do zmian w planach i inwestycjach dominikanów. Konwent dominikański, który od 1226 roku rozwijał się w Sandomierzu, stał się ośrodkiem studiów i szerszym zapleczem dla rozwoju misji Kościoła katolickiego w kierunku wschodnim. To właśnie stąd, z Sandomierza, jeszcze w latach dwudziestych XIII wieku św. Jacek  wraz ze współbraćmi wyruszył ewangelizować Ruś Kijowską i dotarł aż do Kijowa. Jednak najazd tatarski z 1260 i wymordowanie całego klasztoru dominikanów zburzyły te plany. Odbudowa klasztoru św. Jakuba i dalsza rozbudowa odbywały się już wedle odmiennych planów.

Czym zatem była istniejąca po dziś dzień piwnica wraz z jej tajemniczym wejściem? Czy wstrzymanie budowy tej niewątpliwie najstarszej i dotychczas nieznanej fazy budowy wiązać należy z tymi właśnie dramatycznymi wydarzeniami z początków lutego 1260 roku?  Obecnie wszystko wskazuje na to, że nie. Dzięki najnowszemu odkryciu wiemy, że mamy do czynienia z pozostałościami zabudowy jeszcze najstarszej, związanej bezpośrednio z pobytem zakonników (i budowniczych), których do Sandomierza przyprowadził w 1226 roku św. Jacek. Obecnie wszystko wskazuje na to, że powodem zmiany koncepcji architektonicznej były zniszczenia dokonane podczas pierwszego najazdu tatarskiego, dokonanego w 1241 roku, bo co do tego, że pożoga była powodem zamknięcia budowy archeolodzy nie mają wątpliwości. Nie zdradzając wszystkich, niepotwierdzonych jeszcze w toku prowadzonych obecnie badań ustaleń, dzisiejsza piwnica, zwieńczająca wschodnie skrzydło klasztoru (jedyne istniejące do dzisiaj), była w pierwszej fazie powstawania klasztoru w pełni doświetlonym pomieszczeniem użytkowym, odgrywającym w życiu konwentu pierwszorzędne znaczenie. Jest miejscem, w którym zakonnicy gromadzili się podczas klasztornych spotkań. Spotkania takie, zgodnie z regułami Zakonu Braci Kaznodziejów, polegały zapewne na wspólnej modlitwie, kapitułach, studiowaniu i życiu wspólnym. Zakonnicy używali pomieszczenia, które dotąd określano jako „romańska piwnica” w codziennym  życiu klasztornym, w czasie w którym rozbudowywany był kościół i rodził się pomysł wizji architektonicznej całego klasztoru. Czy był pierwszym kapitularzem? Tego jeszcze nie wiemy. Tajemnica ta zostanie najpewniej rozwiązana w toku dalszych badań.

Dokonane odkrycie zmienia historię konwentu i wiedzę o rozwoju przestrzennym klasztoru. Stają się ważnym elementem studiów nad organizacją budowy najstarszych założeń klasztornych, a należy podkreślić, że klasztor dominikanów przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu był drugim co do wieku założeniem dominikańskim w Polsce. Inne odkrycia dokonane wokół piwnicy pokazują obraz organizacji placu budowy kościoła i klasztoru, funkcjonowania jego infrastruktury technicznej i to z różnych faz przestrzennego rozwoju. To odkrycia o wielkiej wartości historycznej, mierzonej w skali ogólnopolskiej i europejskiej.

Prace i badania archeologiczne sfinansowano ze środków Fundacji PZU i Klasztoru OO. Dominikanów, w ramach projektu p.t. „Chronologia i rozwój przestrzenny Klasztoru OO. Dominikanów przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu, perle architektury późnoromańskiej w Polsce”.

www.sandomierz.dominikanie.pl

0I0A4728a

Półmaraton – II Dycha Wtórpol 2018 Skarżysko-Kamienna

BIURO ZAWODÓW, jak i START/META zlokalizowane będą na ul. Wioślarskiej obok Ośrodka Wypoczynkowego „Rejów”. Tam odbierzecie pakiety startowe w sobotę (w godz. 15:00-20:00, o 2 godziny przedłużyliśmy czas działania biura) oraz w niedzielę (7:30-9:30).

PARKINGI zlokalizowane są kilka metrów od biura zawodów przy stadionie „Granat” na ul. Słonecznej. Ul. Słoneczna zostanie zamknięta o godzinie 9:00, pamiętajmy, aby możliwie wcześniej pozostawić auto na parkingu.

DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ:
PKP SKARŻYSKO ZACHODNIE i pieszo 1,7km
lub
PKP DWORZEC GŁÓWNY SKARŻYSKO-KAMIENNA pieszo to 5km. Dojazd autobusem linii „7”.
Do zobaczenia!
39292334_1923309377738475_3787299644761964544_o

39409243_1724585467657806_9184643685386551296_n

II Dycha Wtórpol 2018

Regulamin
II DYCHA WTÓRPOL 2018

1. CEL:
– popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego stylu życia.
– integracja osób aktywnych ruchowo.
– promocja miasta i powiatu skarżyskiego oraz regionu świętokrzyskiego

2. ORGANIZATOR:
Tomasz Wąsowski
Karol Mochocki
Gerard Magdziarz

przy współudziale:
– Urzedu Miasta w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej.
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
– Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
– Ośrodka Wypoczynkowego „REJÓW”
– Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.

3. TERMIN I MIEJSCE:
19 sierpnia 2018r. (niedziela) godz. 10.00
• biuro zawodów, start i meta przy ul. Wioślarskiej w Skarżysko Kam. obok Ośrodka Wypoczynkowego „Rejów”
• biuro zawodów czynne 18 sierpnia 2018r. w godz. 15.00 18.00 oraz w niedzielę 19 sierpnia w godz. 7.30 – 9.30

4. Trasa Biegu:
– dystans 10,00 km ( jedna pętla )
– nawierzchnia w 100% asfaltowa
– 3 punktów odżywiania
– limit czasu – 1,5 godziny
– trasa posiada atest PZLA

5. Program Imprezy:
godz. 09.45 powitanie uczestników biegu
godz. 10.00 start do II DYCHA WTÓRPOL 2018
godz. 13.30 uroczyste wręczenie nagród

6. Klasyfikacja:
– generalna kobiet i mężczyzn
– w kategoriach wiekowych
– osób sprawnych inaczej z widoczną dysfunkcja kończyn górnych i dolnych
kobiety:
K-2 18-29 2000-1989
K-3 30-39 1988-1979
K-4 40-49 1978-1969

K-5 50-59 1968-1959
K-6 60 plus 1958 i mniej
mężczyźni:
M-2 18-29 2000-1989
M-3 30-39 1988-1979
M-4 40-49 1978-1969
M-5 50-59 1968-1959
M-6 60-69 1958-1949
M-7 70 plus 1948 i mniej

7. Nagrody Finansowe:

– kobiety w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
– mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3
– sprawni inaczej z widoczna dysfunkcja kończyn górnych i dolnych w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
– w kategoriach wiekowych kobiety i mężczyźni za miejsca 1-3.
– zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadają zaświadczenie o stanie zdrowia lub złoża stosowne oświadczenie oraz dokonają wpłatę wpisową*.
– prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą internetową na naszej stronie www.polmaratonwtorpol.pl
do dnia 16 sierpnia 2018r.
*patrz pkt. 9 regulaminu

9. Zgłoszenia i opłata startowa
– Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 1 sierpnia 2018r. lub w dniu zawodów.
– Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto z dopiskiem „wpisowe” przy wpłatach grupowych dane personalne osób za które wnoszone są opłaty na konto lub gotówka w biurze zawodów w następujących wysokościach:
Do 31.01.2018
Od 01.02 – 15.06
16.06 – 31.07
01.08 – 15.08 Biuro zawodów

30 zł 40 zł 50 zł 70 zł 100 zł

UWAGA: Przy wpłacie w biurze zawodów organizator nie zapewnia pakietu startowego
UWAGA!! OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZNIŻKA -50%
Warunkiem uczestnictwa w biegu w wypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na czas, będzie okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów. W biurze zawodów obowiązuje podwyższona opłata niezależnie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę z nadrukiem oraz poczęstunek. (Osoby zapisane do 01 lipca mają zagwarantowany rozmiar koszulki). Ponadto wszyscy którzy ukończą bieg, otrzymują dodatkowo pamiątkowy medal. Warunkiem uczestnictwa w I Dycha „WTÓRPOL” jest dokonanie elektronicznego zapisu oraz dokonanie w terminie opłaty startowej.

10. Postanowienia końcowe
– rezerwacja noclegów we własnym zakresie pod nr. tel. 041 25 24 165 (OW REJÓW)
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
– szczegółowe informacje dotyczące II DYCHA WTÓRPOL 2018 można uzyskać pod numerem telefonu 041 252 02 01 w godz. 9.00 – 17.00(poniedziałek – piątek) oraz 10.00 – 14.00 (sobota), a także pod numerem 602 182 793
Ze względu bezpieczeństwa nie przewiduje się udziału niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach.
Zawodnicy w chwili odbierania nagród finansowych i rzeczowych oraz na starcie muszą występować w koszulkach II DYCHA WTÓRPOL 2018.

III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku – Kamiennej

III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku – Kamiennej

Prezentacja potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Skarżyska-Kamiennej i regionu świętokrzyskiego w kręgach międzynarodowych oraz  kreowanie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami ze Wschodu i Zachodu, to główne założenia III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego, które odbędzie się  w dniach od 31 sierpnia do 1 września w Skarżysku – Kamiennej. Wydarzeniu patronuje marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne to wydarzenie cykliczne o charakterze gospodarczym, ukazujące zalety regionu świętokrzyskiego i służące jako narzędzie wymiany doświadczeń między polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami oraz okazja do nawiązywania kontaktów -biznesowych, pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw m.in. Ukrainy, Wietnamu, Armenii, Włoch, Kanady, USA, Irlandii oraz Polski.

W ramach spotkania prezentowany będzie rosnący potencjał miasta, regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, kapitał ludzki i potencjał logistyczny. Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, Międzynarodowe Forum Inwestycyjne stanie się idealnym miejscem do nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.). Konferencja towarzysząca MFI tłumaczona będzie symultanicznie na język angielski i rosyjski. Organizowane będą również spotkania B2B, pozwalające nawiązać nowe i ciekawe kontakty biznesowe. Uczestnikami MFI będą przedstawiciele zagranicznych i krajowych podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa, administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Do udziału w III Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym zapraszane są przede wszystkim firmy, które poszukują partnerów zagranicznych zarówno w zakresie sprzedaży jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług. Dla uczestników oferowane są bezpłatnie miejsce wystawiennicze w trakcie Forum oraz bezpłatna przestrzeń do rozmów B2B i reklama w wydawnictwach związanych z forum oraz w mediach lokalnych i regionalnych. Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej: www.mfi.skarzysko.pl. Szczegółowe informacje natomiast udzielane drogą elektroniczną, pod adresem coi@coi.skarzysko.pl

39242298_2059936284038468_5892741769161867264_o

Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 18 w piłce ręcznej. Kielce 7-19 sierpnia 2018 roku.

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 18 w Piłce Ręcznej odbędą się w Kielcach od 7 do 19 sierpnia 2018 roku.

W turnieju uczestniczyć będą 24 reprezentacje, podzielone na cztery grupy po sześć zespołów.

Wstęp na wszystkie mecze będzie bezpłatny.

Składy poszczególnych grup:

Grypa 1: Angola, Brazylia, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja

Grupa 2: Chile, Chorwacja, Dania, Egipt, Szwecja, Węgry

Grupa 3: Argentyna, Chiny, Holandia, Japonia, Norwegia, Rosja

Grupa 4: Czarnogóra, Francja, Hiszpania, Kazachstan, Korea Południowa, Tunezja

 

Do następnego etapu turnieju – 1/8 finału – awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej grupy. Mistrzynie świata poznamy 19 sierpnia. Spotkania piłkarek ręcznych rozgrywane będą w Hali Legionów i hali Politechniki Świętokrzyskiej.

kielce_handball_poland_2018_billboard_6x3m

 

Dokładny harmonogram Mistrzostw znajduje się na stronie internetowej www.handballpoland2018.pl/index.php/mistrzostwa/plan-gier/.

 

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Mistrzostw www.handballpoland2018.pl.