Author Archives: pol

Czy zapłacimy więcej za badanie techniczne pojazdu w 2018?

Badanie techniczne pojazdu. Kierowcy mogę zapłacić więcej

 W listopadzie 2017 roku zmieniły się zasady dotyczące badań technicznych pojazdów. Opłaty pozostały bez zmian, ale wkrótce mogą wzrosnąć.
moto prz
Zrzeszająca dużą część diagnostów Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, wystosowała do premiera Mateusza Morawieckiego pismo w sprawie zmiany tabeli opłat za obowiązkowe badania techniczne pojazdów.
Zwrócono uwagę, że opłaty nie zmieniały się od 2004 roku. Zdaniem diagnostów w tym czasie realne koszty prowadzenia działalności wzrosły o około 70 proc. Wskazano również, że dodatkowo opłacalność prowadzenia stacji kontroli obniżyło podniesienie stawki podatku VAT z 22 do 23 proc., co miało miejsce w 2011 roku.
Diagności już od 2012 roku postulują, aby w przypadku samochodu osobowego cena obowiązkowego przeglądu wynosiła około 150 zł zamiast obecnych 98 zł. W przypadku pojazdu wyposażonego w instalację LPG lub CNG, kwota miałaby wzrosnąć ze 162 zł do około 210 zł. W proponowanych kilka lat temu zmianach motocykliści zapłaciliby 100 zł, a nie 62 zł.

Wcześniejsze zmiany

Z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w listopadzie 2017 roku wynika, że badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej. Informacja o negatywnym wyniku badania trafia do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki temu inni diagności będą posiadać informacje o tym dlaczego dany pojazd nie przeszedł okresowego przeglądu. To ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której kierowca jeździ od stacji do stacji, aby otrzymać pieczątkę.

Jeśli pojazd nie przejdzie badania, właściciel musi usunąć usterki w trakcie dwóch tygodni. Po ich usunięciu konieczne jest ponowne wykonanie badania w zakresie tych usterek. Ponowne badanie czy auto nie posiada już wcześniejszych uchybień dokonane w tej samej stacji diagnostycznej co poprzednio to wydatek od 13 zł do 36 zł w zależności od wagi usterki.

Od przepisów przewidziano wyjątek, aby ułatwić życie przedsiębiorcom. Wprowadzono regulację, która pozwala na wniesienie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

żródło: motofakty.pl

I Puchar Polski w Stepowaniu – 3 marca 2018 w Kielcach

I Puchar Polski w Stepowaniu – 3 marca 2018 r. w Kieleckim Teatrze Tańca.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Związek Stepowania przy współpracy Kieleckiego Teatru Tańca.

POLSKI ZWIĄZEK STEPOWANIA został założony przez wybitny autorytet w tej dziedzinie tańca. Pani Jirina Nowakowska, bo o niej mowa, integruje ludzi stepujących w Polsce, a także stwarza możliwości pokazania swoich umiejętności w tej technice tanecznej.

PZStep razem z Kieleckim Teatrem Tańca organizuje I Puchar Polski w stepowaniu. Impreza ta ma na celu rozwój i popularyzacje różnych form stepowania, propagowanie i rozwijanie stepowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Bardzo serdecznie zapraszamy do Kieleckiego Teatru Tańca 3 marca 2018 na tę wyjątkowa imprezę taneczną!

Start imprezy godz. 13.30. Bilety wstępu w cenie 10 zł dostępne będą w dniu imprezy w kasie Kieleckiego Teatru Tańca

Stepować może każdy

Od marca w Kielcach segregacja odpadów na 5 frakcji

 

Od marca na terenie Kielc odpady będą segregowane na 5 frakcji. Poza szkłem, plastikiem, bioodpadami oraz odpadami zmieszanymi, kielczanie będą segregować także papier. Do końca lutego ENERIS Surowce dostarczy mieszkańcom komplet worków oraz nowe harmonogramy odbioru a od początku marca dostawiane będą także pojemniki w kolorze niebieskim.

eneris

Niebieski jak pojemnik na papier

Kielce dołączają do miast, w których obowiązuje zbiórka selektywna w podziale na pięć frakcji (szkło, plastik i metal, papier, bioodpady, odpady zmieszane). Zmiana oznacza dodanie niebieskiego worka (nieruchomości jednorodzinne) bądź niebieskiego pojemnika (nieruchomości wielorodzinne) na papier. Pojemniki oraz worki zostaną dostarczone przez pracowników ENERIS Surowce oraz RPZiUK do wszystkich kieleckich nieruchomości do końca lutego. Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają je w pakiecie zawierającym 40 sztuk worków w 4 kolorach, po 10 sztuk z każdego koloru worków przeznaczonych do zbiórki selektywnej. Dodatkowo tak jak do tej pory mieszkańcy będą otrzymywać worki przy każdym odbiorze odpadów z danej frakcji.

Dodanie piątej frakcji odpadów segregowanych nie zmieni sposobu ich odbioru od klientów indywidualnych. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą segregować papier, szkło, plastik i metal oraz bioodpady do worków, natomiast odpady zmieszane trafią do pojemnika. Odpady z nieruchomości wielorodzinnych i osiedli będą umieszczane tak jak do tej pory w pojemnikach. Nie zmieni się również kolorystyka pojemników/worków – do zielonych trafi szkło, do żółtych plastik i metal, do brązowych bioodpady a do niebieskich papier. Na odpady zmieszane przeznaczony jest czarny pojemnik. Sposób odbioru zmieni się jedynie w przypadku firm – będą one segregować odpady wyłącznie do pojemników, a nie tak jak do tej pory, do pojemników i worków.

— Wydzielenie papieru jako piątej frakcji odpadów segregowanych w naszym mieście wynika z wprowadzonego w ubiegłym roku rozporządzenia Ministra Środowiska. Zakłada ono ujednolicenie w całym kraju systemu odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z oczekiwaniami zmiana przełoży się na zwiększenie zbiórki odpadów surowcowych, a więc na polepszenie ochrony środowiska i efektywność wykorzystywania zasobów — powiedziała Ewelina Nartowska, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu  Miasta Kielce.

Wprowadzenie regulacji określających jednolity system segregowania odpadów na 5 frakcji wynika wprost z wymagań co do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, które Unia Europejska nakłada na kraje członkowskie. W 2018 roku ma on wynieść 30%, w 2019 – 40%, osiągając w 2020 roku 50%. Tymczasem, według danych GUS, w 2016 roku odpady segregowane stanowiły około 25% ogólnie zebranych. Na tle tych danych Kielce wypadają pozytywnie – w 2016 roku 29% zbiórki stanowiły odpady zbierane selektywnie (GUS, listopad 2017).

Jak najmniej zmian dla mieszkańców

Z dodaniem nowej frakcji wiążą się zmiany w harmonogramach odbioru odpadów. Dotyczą one przede wszystkim osiedli i nieruchomości wielorodzinnych, z których odbiór jest wykonywany samochodami jednokomorowymi. Nowe harmonogramy, obowiązujące od 1 marca, zostaną dostarczone do mieszkańców razem z pojemnikami i workami do końca lutego. Już teraz jednak można pobrać je ze stron UM (www.um.kielce.pl) oraz ENERIS Surowce (www.grupa-eneris.pl/kielce).

 

Ferie zimowe w świętokrzyskim

Ferie zimowe w województwie świętokrzyskim zapowiadają się bardzo ciekawie. Bogatą ofertę przygotowało Muzeum Narodowe w Kielcach oraz jego oddziały: Muzeum Dialogu Kultur i Muzeum Archeologiczne w Wiślicy.  Młodzież i dzieci, które nie wyjeżdżają na zimowy wypoczynek, mogą skorzystać z warsztatów plastycznych i rysunkowych. Będzie okazja stworzyć biżuterię z filcu i koralików, udekorować cygański wóz, poznać historię i kulturę Estonii oraz nauczyć się sztuki kaligrafii.

Ferie-zimowe
Muzeum Narodowe w Kielcach w dniach 12-25 lutego zaprasza osoby indywidualne i grupy zorganizowane na warsztaty plastyczne. Zajęcia odbywać się będą (od wtorku do piątku) w godz. 11.00 – 12.30 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Koszt – 7 zł. od osoby. Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie 41 344 40 14 wew. 239, 660 957 875 lub e-mailowo: edukacja@mnki.pl

Na zajęciach pt. „Cztery pory roku w malarstwie” dzieci dowiedzą się co to są cykle dobowe i roczne, poznają przyczynę zmian pór roku, których skutki np. zmianę ubarwienia roślin, będą podziwiać na pejzażach prezentowanych na wystawie czasowej Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz. Na zakończenie dzieci namalują swoją ulubioną porę roku.

Kolejna propozycja warsztatowa to „Małej ojczyzny zwiedzanie i legend opowiadanie”. Dzieci i młodzież zwiedzą wystawę czasową Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń
i pierwszy mistrz, na której przyjrzą się pejzażom. Ponadto poznają dwie legendy i obejrzą film animowany, po którym spróbują dokonać pierwszej analizy dzieła sztuki. Na zakończenie stworzą kompozycje malarskie z zabytkami ziemi kieleckiej.

„Polowanie na gamę zieloną” – to tytuł zajęć, podczas których dzieci po dokładnym przyjrzeniu się obrazom Polowaniu Franciszka Kostrzewskiego Widokowi Kępy Puławskiej Józefa Szermentowskiego spróbują za pomocą farby i pędzla uzupełnić fragment dzieła.

Ostatnią propozycją są zajęcia „Zima w czerni i bieli”. Podczas zajęć  dzieci dowiedzą się, jak wygląda warsztat tradycyjnego grafika, a jak współczesnego grafika komputerowego. Co to jest „matryca” w grafice i jak się ją wykonuje? Czym różni się wydruk od odbitki? W pracowni artystycznej uczestnicy poznają narzędzia pracy grafika: prasę i farbę drukarską. Zajęcia zakończą się warsztatami graficznymi, każdy uczestnik wykona matrycę metodą kolażu i wydrukuje stworzoną przez siebie kompozycję zimową.

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza także dzieci na warsztaty familijne. W sobotę, 10 lutego dzieci będą miały okazję poznać zabytki architektury kieleckiej – Bazylikę Katedralną i Dawny Pałac Biskupów Krakowskich. Dowiedzą się, co to jest bryła, detal, kolumna czy arkada. Zajęcia zakończą warsztaty rysunkowe. Natomiast 17 lutego poznają warsztat tradycyjnego i współczesnego grafika komputerowego oraz wykonają matrycę metodą kolażu i wydrukują stworzoną przez siebie kompozycję zimową. W ostatnią sobotę lutego – 24 najmłodsi zwiedzą wnętrza Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. Zwrócą szczególną uwagę na tkaniny oraz herby szlacheckie. Uczniowie poznają różne rodzaje materiałów, następnie obejrzą bajkę „Len” Hansa Christiana Andersena, z której dowiedzą się, jak przebiega proces tworzenia tkaniny. Na koniec w mini warsztacie utkają fragment gobelinu oraz wykonają z włóczki podkładkę pod kubek.
Sobotnie warsztaty familijne będą odbywać się w godz. 11.00 – 13.00 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Koszt – 8 zł od osoby.
Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie 41 344 40 14 wew. 239, 660 957 875 lub e-mailowo: edukacja@mnki.pl

Z kolei Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach zaprasza na warsztaty „Wzory, kształty i symbole w kulturach świata”. W poniedziałek, 12 lutego podczas zajęć „Akordeon, flet, gitara czy duda?” dzieci dowiedzą się jakie kształty mają dawne i współczesne instrumenty? Jak ich budowa wpływa na jakość wydobywanego dźwięku? Zajęcia przybliżają budowę instrumentów i muzykę z całego świata, kulturę i historię wielu krajów. Na zakończenie dzieci wykonają grzechotkę. Zajęcia rozpoczną się o godz. 10.00. Kolejna propozycja to zajęcia „Yin-yang i sztuka kaligrafii”. Uczestnicy dowiedzą się dlaczego kaligrafia ma tak duże znaczenie dla chińskiej kultury? Ile lat chińskie dzieci uczą się alfabetu, a ile czasu trzeba, by przejść Wielki Mur? Zajęcia przybliżają wiedzę o chińskich wynalazkach i zabytkach. Zajęcia odbędą się we wtorek, 13 lutego o godz. 10.00.
„Estońskie kolory zimy” – to propozycja zajęć dla tych, którzy chcą się dowiedzieć dlaczego rękawiczki są ważnym elementem ubioru w kulturze Estonii.  Podczas zajęć młodzież pozna historię i kulturę Estonii, a także ozdobi rękawiczki tradycyjnymi wzorami. Zajęcia odbędą się w środę, 14 lutego o godz. 10.00.

Nie zabraknie także zajęć poświęconych kulturze Indii, popularnym tam kształtom i wzorom. Dzieci wykonają z kolorowego piasku piękne rangoli na papierze, ozdobią indyjską boginię zaprojektują własne wzory malunków na rękach. Na zajęcia „Bindi, Mehndi, Rangoli – w kształcie Indii” Muzeum Dialogu Kultur zaprasza w czwartek, 15 lutego o godz. 10.00.

W starożytnym Egipcie trzeba było mieć oczy dookoła głowy. Każde nadepnięcie na osławionego skarabeusza, bądź też przypadkowe trącenie kota mogło nieść za sobą poważne konsekwencje. Dlaczego niektóre zwierzęta były bardziej uprzywilejowane od ludzi? I jak to możliwe, że hieroglify można było czytać od lewej do prawej lub z dołu do góry? Na to i wiele innych pytań  młodzież uzyska odpowiedz podczas zajęć pt. „Czy żuk może być słońcem? Zakręcona symbolika i pismo starożytnych Egipcjan”. Uczestnicy w poniedziałek, 19 lutego będą mieli okazję także zagłębić się w symbolikę i pismo starożytnych Egipcjan. Początek o godz. 10.00.

Osoby, które chcą poznać wzory, kształty i symbolikę masek na całym świecie Muzeum Dialogu Kultur zaprasza we wtorek, 20 lutego o godz. 10.00. Uczestnicy dowiedzą się co to jest karnawał oraz jak wygląda w innych miejscach świata.

Podczas zajęć „Ukraina w symbole obfita” uczestnicy poznają tajniki tworzenia skomplikowanych haftów na ręcznikach oraz nauczą się tworzyć ukraińskie lalki mające zapewnić pomyślność w rozmaitych sytuacjach – motanki. Warsztaty odbędą się w środę, 21 lutego o godz. 10.00

Ostatnia propozycja warsztatowa to „Cygańskim wozem dookoła świata”. W trakcie zajęć uczestnicy poznają najważniejsze symbole tradycyjnej i współczesnej romskiej kultury ucząc się również cygańskich słówek i zwrotów. Zajęcia odbędą się w czwartek, 22 lutego o godz. 10.00.
Opłata za warsztaty wynosi 7 zł od osoby. Rezerwacji zajęć można dokonać: telefonicznie: (41) 344 60 96 wew. 302 lub 307 lub e – mailowo: dialog@mnki.pl

Ciekawy warsztaty dla dzieci i młodzieży odbędą się także w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy. W dniach 14 i 21 lutego o godz. 11.00 będzie można stworzyć biżuterię z filcu i koralików. Opłata – 7 zł od osoby. Rezerwacji można dokonać: telefonicznie: 730 729 200 lub e-mailowo: wislica@mnki.pl