Czy Skarżysko-Kam przyjmie uchodźców?

Przez | 15 październik 2015

Czy Skarżysko-Kam przyjmie uchodźców?
Prezydent miasta Konrad Krönig odpowiada na list otwarty dowódcy 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich, że jako gmina z największym zadłużeniem w regionie i jednym z najwyższych w kraju, zmuszeni jesteśmy w pierwszej kolejności przywrócić płynność finansową i zadbać o interesy mieszkańców naszego miasta oraz rozwiązać liczne, stojące przed nami problemy. W związku z tym nie przewidujemy możliwości przyjęcia uchodźców.

Urząd

Prezydent_n

foto:facebook.com/konrad.kronig