Czy zapłacimy więcej za badanie techniczne pojazdu w 2018?

Przez | 15 luty 2018

Badanie techniczne pojazdu. Kierowcy mogę zapłacić więcej

 W listopadzie 2017 roku zmieniły się zasady dotyczące badań technicznych pojazdów. Opłaty pozostały bez zmian, ale wkrótce mogą wzrosnąć.
moto prz
Zrzeszająca dużą część diagnostów Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, wystosowała do premiera Mateusza Morawieckiego pismo w sprawie zmiany tabeli opłat za obowiązkowe badania techniczne pojazdów.
Zwrócono uwagę, że opłaty nie zmieniały się od 2004 roku. Zdaniem diagnostów w tym czasie realne koszty prowadzenia działalności wzrosły o około 70 proc. Wskazano również, że dodatkowo opłacalność prowadzenia stacji kontroli obniżyło podniesienie stawki podatku VAT z 22 do 23 proc., co miało miejsce w 2011 roku.
Diagności już od 2012 roku postulują, aby w przypadku samochodu osobowego cena obowiązkowego przeglądu wynosiła około 150 zł zamiast obecnych 98 zł. W przypadku pojazdu wyposażonego w instalację LPG lub CNG, kwota miałaby wzrosnąć ze 162 zł do około 210 zł. W proponowanych kilka lat temu zmianach motocykliści zapłaciliby 100 zł, a nie 62 zł.

Wcześniejsze zmiany

Z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w listopadzie 2017 roku wynika, że badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej. Informacja o negatywnym wyniku badania trafia do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki temu inni diagności będą posiadać informacje o tym dlaczego dany pojazd nie przeszedł okresowego przeglądu. To ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której kierowca jeździ od stacji do stacji, aby otrzymać pieczątkę.

Jeśli pojazd nie przejdzie badania, właściciel musi usunąć usterki w trakcie dwóch tygodni. Po ich usunięciu konieczne jest ponowne wykonanie badania w zakresie tych usterek. Ponowne badanie czy auto nie posiada już wcześniejszych uchybień dokonane w tej samej stacji diagnostycznej co poprzednio to wydatek od 13 zł do 36 zł w zależności od wagi usterki.

Od przepisów przewidziano wyjątek, aby ułatwić życie przedsiębiorcom. Wprowadzono regulację, która pozwala na wniesienie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

żródło: motofakty.pl