Dofinansowanie do kotłowni w Kielcach

Przez | 29 grudzień 2015

Dofinansowanie do kotłowni

Na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego niskoemisyjnego ogrzewania czy też na termomodernizacje budynków możesz uzyskać dofinansowanie.

Informujemy, że od 1 stycznia 2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach rozpocznie wdrażanie programu dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”.

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

Wymiana pieców/ kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) co najmniej klasy 4 i wyższej możliwe jest na terenach, gdzie nie występują przekroczenia norm jakości powietrza i gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej,
Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z likwidacją kotła/pieca,
Termomodernizacja, ocieplenie ścian budynków
Zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, instalacji wykorzystujących energię wiatru.

Warunki dofinansowania:

dofinansowanie ma formę pożyczki do 95% kosztu kwalifikowanego zadania,
minimalna kwota pożyczki 3 000,00 zł,
oprocentowanie w wysokości 2,5 % w stosunku rocznym,
umorzenie pożyczki do 25% w zależności od okresu spłaty.

Pełna treść „Programu dla osób fizycznych” zamieszczona jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach www.wfos.com.pl w zakładce „Obsługa beneficjentów”.

Szczegółowych informacji o programie oraz o terminach i sposobie ubiegania się o dofinansowanie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, pod nr tel. 41 368 02 13; 41 333 52 21; 41 333 52 30.

termo3 M

źródło: powiat.kielce.pl