III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku – Kamiennej

Przez | 16 sierpień 2018

III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku – Kamiennej

Prezentacja potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Skarżyska-Kamiennej i regionu świętokrzyskiego w kręgach międzynarodowych oraz  kreowanie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami ze Wschodu i Zachodu, to główne założenia III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego, które odbędzie się  w dniach od 31 sierpnia do 1 września w Skarżysku – Kamiennej. Wydarzeniu patronuje marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne to wydarzenie cykliczne o charakterze gospodarczym, ukazujące zalety regionu świętokrzyskiego i służące jako narzędzie wymiany doświadczeń między polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami oraz okazja do nawiązywania kontaktów -biznesowych, pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw m.in. Ukrainy, Wietnamu, Armenii, Włoch, Kanady, USA, Irlandii oraz Polski.

W ramach spotkania prezentowany będzie rosnący potencjał miasta, regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, kapitał ludzki i potencjał logistyczny. Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, Międzynarodowe Forum Inwestycyjne stanie się idealnym miejscem do nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.). Konferencja towarzysząca MFI tłumaczona będzie symultanicznie na język angielski i rosyjski. Organizowane będą również spotkania B2B, pozwalające nawiązać nowe i ciekawe kontakty biznesowe. Uczestnikami MFI będą przedstawiciele zagranicznych i krajowych podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa, administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Do udziału w III Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym zapraszane są przede wszystkim firmy, które poszukują partnerów zagranicznych zarówno w zakresie sprzedaży jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług. Dla uczestników oferowane są bezpłatnie miejsce wystawiennicze w trakcie Forum oraz bezpłatna przestrzeń do rozmów B2B i reklama w wydawnictwach związanych z forum oraz w mediach lokalnych i regionalnych. Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej: www.mfi.skarzysko.pl. Szczegółowe informacje natomiast udzielane drogą elektroniczną, pod adresem coi@coi.skarzysko.pl

39242298_2059936284038468_5892741769161867264_o