Archives

Marszałek na Prezydenta

Marszałek na Prezydenta
Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego zadecydowała że kandydatem tej partii w tegorocznych wyborach na Prezydenta RP będzie Wiceprezes PSL, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Wysunięcie kandydatury marszałka w tegorocznych wyborach prezydenckich jest nie tylko wielkim wyróżnieniem Adama Jarubasa, ale także zauważeniem i docenieniem Jego zasług w działalności społecznej i w pracy zawodowej.
Adam Jarubas urodził się 17 grudnia 1974 w Busku-Zdroju. Wychował się w Błotnowoli w powiecie buskim w województwie świętokrzyskim.
Edukację na poziomie podstawowym odbył w rodzinnej wsi (1989). Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju (1993), następnie w 1998 roku, ukończył studia z zakresu historii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej oraz studia prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów oraz Uniwersytet Gdański na poziomie MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.
W roku 1994 wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej i pozostał jego członkiem do roku 2009. W latach 1998-2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZMW RP „Wici”w Kielcach, w latach 2002-2006 był sekretarzem Zarządu Krajowego ZMW. W roku 2006 został odznaczony Złotą Odznaką ZMW oraz Krzyżem za Zasługi dla ZMW w roku 2008. Jako prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW walczył w obronie województwa świętokrzyskiego podczas próby jego likwidacji w roku 1998.
Od 1992 roku jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2000-2006 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a od 2006 roku prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach.
Pracę zawodową rozpoczął jako asystent-doradca sejmowy posła Tadeusza Madzi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2002-2004 pracował jako wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, a w latach 2004-2006 był wicedyrektorem Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.
W kadencji samorządowej 1998-2002 był radnym powiatu buskiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Edukacji w Radzie Powiatu.
W kadencji 2006-2010 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych w 2006 roku uzyskał najlepszy wynik wśród osób kandydujących do Sejmiku Wojewódzkiego, zdobywając w swoim okręgu 8032 głosy.
W listopadzie 2006 roku został wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wieku 32 lat zostając najmłodszym marszałkiem województwa w kraju.
W wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w listopadzie 2010 r., zaufało mu ponad 31 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego i ponownie został wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
W wyborach parlamentarnych 2011, startując z listy PSL w okręgu świętokrzyskim, został wybrany do Sejmu, otrzymując 28 750 głosów.
W kolejnych wyborach samorządowych organizacja świętokrzyska PSL pod przywództwem Adama Jarubasa uzyskała 213 982 tys. głosów tj. 46,24 proc. poparcia. Dzięki takiemu zaufaniu mieszkańców regionu, Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 17 z 30 mandatów w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, to najlepszy wynik PSL w skali kraju.
W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał zaufanie 37 871 tys. osób i po raz trzeci pełni funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Jego pasją zawsze był śpiew, gitara i muzyka. W wolnych chwilach lubi czytać książki (S. Covey) oraz chodzić po górach. Wraz z żoną Mariolą wychowuje dwóch synów: Dawida i Damiana.
Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej Adam Jarubas odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Jest honorowym obywatelem gmin: Sędziszów, Działoszyce, Pińczów, Połaniec i Staszów.

Andrzej Borycki – Extra Korso

 

 

Rozmowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.

– Ponad 46 procent głosów wyborców oddanych na Polskie Stronnictwo Ludowe, prawie 38 tysięcy na Pana osobiście, i funkcja Marszałka Województwa na trzecią kadencję – nie przytłacza Pana skala sukcesu?
Adam Jarubas: – Jestem pod ogromnym wrażeniem skali poparcia, jakie otrzymaliśmy. Liczyłem, że może być o kilka procent większe niż przed czterema laty, tymczasem okazało się, że dostaliśmy kilkanaście procent więcej. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wyborcom, że byli i są z nami. Ten wynik odbieram jako akceptację dla tego, co i jak robimy. A to daje energię do dalszej pracy. Ale w parze z satysfakcją idzie też poczucie ogromnej odpowiedzialności. Gdy ma się więcej niż połowę mandatów w Sejmiku, to wiadomo, że nawet w warunkach koalicyjnego zarządzania główna odpowiedzialność spada na marszałka i na Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak więc 213 982 głosy oddane na PSL w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego to zarówno bardzo duży sukces, jak i bardzo duża odpowiedzialność.
– Co Pańskim zdaniem zdecydowało o takim wyniku?
- Myślę, że ludzie mieli dość nieustannych kłótni dwóch największych partii, tej postępującej polaryzacji sceny politycznej i wybrali trzecią, spokojniejszą i bardziej merytoryczną drogę.
Ostatnio w Starachowicach jedna z mieszkanek tego miasta powiedziała mi, że nie chciała głosować ani na PiS ani na PO, dlatego oddała swój głos na PSL, choć wcześniej nigdy nie była naszym wyborcą… To pokazuje, że ludzie mają dość politycznej agresji, języka nienawiści, negatywnego przekazu i szukają tych, którzy cywilizują język publicznej debaty i skupiają się na konkretnych sprawach do załatwienia.
- Pojawiają się przypuszczenia, że tak dobry wynik wyborczy ”wyciągnie” Pana do Warszawy, na ogólnokrajową scenę polityczną. Stolica czeka?
- Ten wynik, prawie 38 tys. głosów, o 6,5 tysiąca więcej niż przed czterema laty, pozwala przypuszczać, że mieszkańcy regionu dobrze oceniają moją pracę i dają mi przyzwolenie na pełnienie funkcji marszałka. To jest dla mnie najważniejsze i nie myślę o przeprowadzce do Warszawy. W spocie wyborczym – tak skądinąd krytykowanym przez moich konkurentów – mówiłem, że kocham Świętokrzyskie. Bo tak jest. I będę chciał to potwierdzić swoją pracą dla regionu jak najdłużej, a co będzie dalej – pokaże przyszłość. Dziś region jest dla mnie najważniejszy.
– Nie znudziło się Panu to marszałkowanie? Nie ma Pan czasami dość?
– (śmiech…) No cóż… czasami rzeczywiście łatwo nie jest. Bywa, że moje decyzje są dla ludzi niezrozumiałe… Nieraz też dostaje mi się po głowie od opozycji za różne, często nie swoje przewiny…. Ale to jest wpisane w funkcję marszałka. A wracając do pytania – nie mam dość, bo wiem, że jeszcze sporo mogę dla regionu zrobić.
– Co przed samorządem województwa w najbliższych latach?
– Przede wszystkim nowy okres unijnego programowania. Jesteśmy w ostatniej fazie negocjowania z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach tego programu województwo będzie miało do dyspozycji 5,6 mld złotych. Dobre wykorzystanie tych naprawdę dużych pieniędzy – to najważniejsze wyzwanie. Przygotowanie dokumentów, uszczegółowienie zasad dofinansowania z RPO, tak by były one dla beneficjentów zrozumiałe i przejrzyste – to ogromna praca na najbliższe miesiące. Chodzi o to, by jak najszybciej i najsprawniej uruchomić pieniądze. Instytucjonalnie jesteśmy do tego przygotowani i wierzę, że – podobnie jak w kończącym się okresie unijnego finansowania 2007 – 2013, w którym jesteśmy jednym z liderów w skali kraju – nie oddamy ani jednego euro z puli, którą otrzymamy do 2020 roku.
Region jest dla mnie najważniejszy
– Kryteria, które stawia UE w związku z wydatkowaniem tych pieniędzy, nie są łatwe…
– Rzeczywiście, przed nami wszystkimi trudniejsze niż do tej pory zadanie. Unia Europejska w strategii „Europa 2020” stawia nam nowe cele w zakresie rozwoju gospodarczego, pakietu klimatycznego, wsparcia edukacji, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. I to są również nasze wyzwania w skali regionalnej. Będziemy także wspierać projekty ograniczające zużycie energii, służące ochronie środowiska naturalnego, zwiększające odsetek mieszkańców regionu z wyższym wykształceniem, jak również te wspierające szkolnictwo zawodowe, czy odpowiadające na potrzeby osób starszych. Ale najważniejszym celem będzie wsparcie gospodarki i przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Jak widać, skala wyzwań jest olbrzymia.
– Działalność publiczna, to ciągła nieobecność w domu. Żona i synowie nie buntują się?
Brak czasu dla najbliższych to jest to, co mi najbardziej doskwiera. Te codzienne wybory pomiędzy czasem poświęconym na działalność publiczną, a czasem dla rodziny, to trudne momenty… Można powiedzieć, że jesteśmy w trakcie permanentnego negocjowania kompromisu. Każdą wolną chwilę staram się poświęcić najbliższym, choć przyznam, że takich chwil nie ma zbyt wiele… Ostatnio mój syn podczas lekcji języka angielskiego opowiadał swojemu nauczycielowi, jak wyglądają posiłki w naszym domu. Na pytanie nauczyciela, czy tata też zasiada do wspólnego obiadu, syn odpowiedział: „Jak zaczynamy jeść, to tata wstaje i mówi, że musi już lecieć”. Nauczyciel się uśmiał. Ale co tu kryć – jest w tym dużo prawdy…
Rozmawiała: Iwona Sinkiewicz-Potaczała
„Extra Korso”

Koniec KORONY? cd.

Prezydium Rady Miasta Kielce w trosce o dalsze funkcjonowanie Klubu Korona Kielce oczekuje na wyznaczenie dogodnego dla Pana Prezydenta terminu spotkania podczas którego Pan Prezydent przedstawi swoje stanowisko w sprawie dramatycznej sytuacji spółki Korona S.A.
KORONA

Czy Korona złoży wniosek o ogłoszenie upadłości spółki?.

Świąt wolnych od pracy w 2015 r będzie dwanaście.

Świąt wolnych od pracy w 2015 r. będzie dwanaście:
6 stycznia – Trzech Króli (wtorek)
5 kwietnia – Wielkanoc (niedziela)
6 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)
1 maja – Święto Pracy (piątek)
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela)
24 maja – Zesłanie Ducha Świętego (niedziela)
4 czerwca – Boże Ciało (czwartek)
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota)
1 listopada – Wszystkich Świętych (niedziela)
11 listopada – Święto Niepodległości (środa)
25 grudnia – Boże Narodzenie (piątek)
26 grudnia – Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (sobota).
Spośród wszystkich wolnych dni – dwa przypadają w sobotę, a cztery w niedzielę – zgodnie z prawem pracodawca ma wówczas udzielić dodatkowy dzień wolny za te święta, które wypadają w sobotę.
Długie weekendy. Kiedy urlop?
Kolejny długi weekend to Wielkanoc (4-6 kwietnia), następny taki będzie w maju (1-3 maja).
Jeśli weźmiemy urlop 5 czerwca, to będziemy cieszyć się wolnym aż od 4 do 7.06. Kolejny długo weekend wypada w trakcie świąt (25-27 grudnia).

wolne 2015

Dni wolne

Nowy rozkład jazdy 2015 PKP

W nowym rozkładzie jazdy 2014/15, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia, ofertę przewozową na terenie Świętokrzyskiego stanowią głównie pociągi Regio zamówione przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Rozkład ten jest kontynuacją założeń zawartej do 2015 r. umowy i nie odbiega znacząco od rozkładu obecnie obowiązującego.
Drobne korekty czasowe, które się pojawiają, wynikają ze skomunikowań z innymi pociągami oraz koniecznością dostosowania rozkładu pociągów do wciąż trwających prac modernizacyjnych linii kolejowych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP PLK.
Oferta do 28 lutego 2015 r. pozostaje na niezmienionym poziomie.
Od 1 marca 2015 r. planowane jest uruchomienie nowych dwóch par połączeń Kielce – Katowice, kursujących przez Włoszczowę, Zawiercie (CMK).
 z Kielc: Ostaniec odjazd 5.24, Łysica odjazd 16.00,
 z Katowic: Ostaniec odjazd 7.20, Łysica odjazd 19.01.
Planowany, średni czas przejazdu na trasie Katowice – Kielce 2 godziny 18 minut, czyli
o ponad godzinę krócej niż trasie Katowice – Kielce przez Sędziszów.

Dzięki nowym pociągom – od marca mieszkańcy naszego województwa zyskają również dodatkowe połączenie z Kielc do Włoszczowy (Ostańcem odj. z Kielc 5.24) oraz dwa połączenia z Włoszczowy do Kielc (przyjazd do Kielc: Ostaniec 9.39, Łysica 21.19)

W rozkładzie jazdy 2014/15 jeszcze więcej pociągów Regio, kursujących
na terenie województwa świętokrzyskiego będzie obsługiwanych nowoczesnym taborem – m.in. przez Impulsy tj. pojazdy EN63A, zamówione w ramach Południowej Grupy Zakupowej.

Kraków Kielce

Kielce Czestochowa

Kielce Kraków

Kielce

częstochowa

Ostrowiec

Angelika w Miss Grand International

7 października w Bangkoku w Tajlandii będzie miał miejsce finał konkursu Miss Grand International. W konkursie reprezentuje nas Miss Polski 2011 Angelika Ogryzek. Co powiedzielibyście na kolejny sukces Polski na arenie międzynarodowej?

Miss Angelika Ogryzek_n

 

Nowy egzamin na prawo jazdy.

Prawo jazdy

Będzie łatwiej?

Od 25 sierpnia egzamin na prawo jazdy będzie przebiegać na nowych zasadach, a wszystko za sprawą nowelizacji ustawy. Nowa ustawa zezwala na korzystanie z samochodu instruktora przygotowującego kursanta. Auto musi jednak być wyposażone w system umożliwiający nagrywanie egzaminu. Problem z wyczuciem sprzęgła i stres to – zdaniem pomysłodawców – dwa główne czynniki, utrudniające jazdę samochodem, w którym zdający siedzi pierwszy raz. Nowelizacja tego przepisu pozwoli na oszczędności  szkołom jazdy. Te, wymieniały flotę za każdym razem, gdy nowe auta pojawiały się w WORD-zie.

Ważna zmiana dotyczy także egzaminu teoretycznego. Zdany raz – obowiązuje bezterminowo, a nie przez 6 miesięcy. Co więcej, ustawa znosi obowiązek uczestnictwa w zajęciach teoretycznych prowadzonych w szkole jazdy. Przygotowanie do testów może odbywać się samodzielnie.

Od 24 sierpnia możemy poruszać się motocyklami o pojemności skokowej do 125 cm³ jeżeli posiadamy prawo jazdy kategorii B co najmniej od trzech lat. Dzięki ustawie rozpoczęły się również prace nad zmianami, dotyczącymi pytań egzaminacyjnych. Mają one zostać zweryfikowane i ogłoszone w połowie 2015 roku.

16 listopada zagłosujemy

27 sierpnia – oficjalny start kampanii wyborczej
————————————————————
Premier zarządził wybory samorządowe. 16 listopada zagłosujemy na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz włodarzy naszych miejscowości. Druga tura wyborów jest zaplanowana na 30 listopada.

Choć niektórzy kandydaci rozpoczęli już swoją kampanię wyborczą, oficjalnie rozpocznie się ona 27 sierpnia. Zanim poznamy nazwiska kandydatów, które znajdą się na listach wyborczych, partie polityczne, koalicje, stowarzyszenia i grupy wyborców mają obowiązek zarejestrowania komitetów wyborczych. Termin zgłaszania komitetów Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwemu komisarzowi wyborczemu (jeśli komitet będzie wystawiał kandydatów tylko w jednym województwie) mija 7 września.

Po zarejestrowaniu
komitetów przez PKW ich sztaby wyborcze mają czas do 6 października na przedstawienie listy kandydatów i zebranie wśród mieszkańców danego okręgu kolejnych podpisów poparcia pod listą z konkretnymi nazwiskami startujących (od 25 do 3000 podpisów).

wybory_nW tych wyborach po raz pierwszy radni gmin będą wybierani w okręgach jednomandatowych – komitety nie wystawią list, tylko jednego kandydata na okręg. Ważne jest, by przed dniem wyborów upewnić się, w jakim okręgu się głosuje i gdzie jest lokal wyborczy (na stronie Państwowej Komisji Wyborczej) zostanie uruchomiona wyszukiwarka, gdyż następstwem powstania okręgów jednomandatowych była często zmiana ich obszarów. W wyborach do rad powiatów i sejmików, a także w Warszawie i innych miastach na prawach powiatu wybieramy radnych w systemie proporcjonalnym.

16 listopada zagłosujemy osobiście w miejscu naszego stałego zamieszkania. Nie ma możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania – w innej gminie, za granicą lub na statku morskim. Jest to zasada stosowana wyłącznie w wyborach samorządowych. Obywatele głosują na władze miejscowości, w której mieszkają, pracują, uczą się.

źródło: www.mamprawowiedziec.pl

Co się dzieje gdy nie wymieniamy oleju w silniku?

Zacznijmy od tego, po co nam olej w silniku. Powiecie, że potrzebny jest do smarowania ruchomych elementów. Ok, ale to tylko część jego zadań. Za co jeszcze odpowiedzialny jest olej? Przede wszystkim za chłodzenie silnika. Stąd w silnikach można odnaleźć wymienniki ciepła olej-ciecz i chłodnicę oleju. Z tego względu przed laty zalecało się w okresie letnim utrzymywać poziom oleju bliski maksimum, a w okresie zimowym minimum.

Nawet najlepszy silnik nie zniesie jazdy na zużytym oleju. Efekty takiej jazdy mogą być opłakane.

Obecnie nie ma to aż takiego znaczenia, ale na pewno nie zaszkodzi, jeśli przed długą podróżą autostradową sprawdzimy i uzupełnimy poziom oleju. Nowoczesne silniki doskonale radzą sobie w każdych warunkach, a ich konstrukcje coraz częściej pozwalają na bardzo szybkie rozgrzewanie i utrzymywanie optymalnej temperatury niezależnie od warunków atmosferycznych. Oczywiście bardzo pomocny jest tu olej silnikowy wysokiej jakości. Nie zapominajmy jednak o stosowaniu odpowiedniego płynu chłodzącego.

Druga bardzo ważna funkcja oleju to utrzymywanie silnika w czystości. Zapobiega on odkładaniu się we wnętrzu silnika produktów spalania, które dostają się do oleju w czasie pracy jednostki. Za czystość odpowiedzialne są dodatki myjące.

Teoretycznie im więcej dodatków i lepsza jest ich jakość, tym dłużej olej będzie sobie radził z zanieczyszczeniami. Głównie z kwaśnymi pozostałościami spalania paliwa. Nie tak dawno ilość dodatków myjących dla olejów przeznaczonych do aut napędzanych silnikami diesla była znacząco wyższa od tej dla olejów do silników benzynowych. Obecnie różnice są dużo mniejsze lub nie ma ich wcale w przypadku olejów przeznaczonych zarówno do „diesli” jak i do „benzyn”. W trakcie eksploatacji spada zdolność neutralizowania kwaśnych zanieczyszczeń, i w skrajnych przypadkach olej nie ma odczynu zasadowego tylko kwaśny. Są to przypadki skrajne i bardzo niebezpieczne dla silnika. W wielu nowoczesnych olejach ilość dodatków myjących nie jest zbyt wysoka. Wynika to z rozwoju technologii i lepszej jakości dodatków. Są one trwalsze.

Wymianę oleju zaczynamy od zlania starego oleju i demontażu filtra. Przepracowanego oleju nie wolno wylewać do kanalizacji! Butelki trzeba utylizować w odpowiedni sposób.

Wracając do głównego zadania oleju, czyli smarowania, warto wspomnieć o tym, że jego właściwości smarne pogarszają się w trakcie eksploatacji. Zmiany te zachodzą wolniej w olejach syntetycznych ze względu na stabilniejszą bazę olejową. Tak czy inaczej, lepkość oleju zmniejsza się. Oznacza to spadek wytrzymałości oleju. Jest kolejny powód, dla którego należy olej wymieniać regularnie. Co się dzieje z olejem w trakcie eksploatacji? Naprawdę bardzo dużo! Ekspert prawdę Ci powie.

Olej silnikowy pracując zużywa się na klika sposobów. Oto te najważniejsze:

- wyczerpywanie się zasadowości oleju – olej przyjmuje siarkę z paliwa, co powoduje spadek zasadowości. Jeśli nie wymienimy oleju siarka zmieni odczyn oleju na kwaśny i rozpoczną się zjawiska korozji chemicznej, szlamienie oleju i jego żelowanie
- wyczerpywanie dodatków modyfikujących lepkość - po długiej pracy polimery w oleju „ścinają się” i mają coraz mniejszą długość, przez co coraz mniej panują nad zmianami lepkości oleju podczas zmian jego temperatury
- wyczerpywanie dodatków dyspergujących – ilość rozproszonej sadzy jest uzależniona od bazy olejowej oraz stanu tych dodatków 
- wyczerpywanie dodatków antypiennych – dzięki nim olej nie pieni się podczas pracy w silniku
- wyczerpywanie dodatków depresujących – olej świeży ma znacznie niższą temperaturę płynięcia niż przepracowany
- utlenianie się bazy olejowej – gorące elementy silnika, takie jak denko tłoka czy turbosprężarka, utleniają olej i sprawiają, że olej się starzeje
- wyczerpywanie dodatków czystościowych – rozpuszczających osady nisko i wysoko temperaturowe
- wzrastająca ilość rozpuszczonego paliwa w oleju oraz wzrastająca ilość produktów zużycia silnika

Paweł Mastalerek, dział techniczny Castrol

W oleju znajdują się też dodatki pozwalające na walkę z wilgocią. Skąd wilgoć w silniku? Generalnie z powietrza. W chłodne dni po uruchomieniu silnika na jego wewnętrznych powierzchniach skrapla się para wodna, która miesza się z olejem. Wtedy do akcji wkraczają emulgatory. Wiążą wodę i najczęściej pojawiają się od spodu, na korku wlewu oleju. Nie ma się czym przejmować, to jest normalne zjawisko. Czy to powinno nas niepokoić? Raczej nie. W pogotowiu czekają demulgatory. Te związki pozwalają po rozgrzaniu silnika powalczyć w usunięciem wody i jej odparowaniem. Niestety w bardzo trudnych warunkach, czyli podczas eksploatowania auta w okresie zimowym na bardzo krótkich dystansach, kiedy silnik jest niedogrzany, zarówno emulgatory jak i demulgatory nie są w stanie poradzić sobie z wodą, a to prowadzi do odkładania się szlamu i nagarów.

Po zlaniu oleju korek spustowy dokręcamy odpowiednim momentem. Nie za lekko bo będzie ciekło i nie za mocno bo zerwanie gwintu będzie kosztowne. Po tym można poznać dobry warsztat, że używa klucza dynamometrycznego.

W instrukcji znajduje się tam definicja „trudnych warunków eksploatacji” z adnotacją, że w przypadku ich wystąpienia wymiana oleju powinna nastąpić nie po 15000km, ale na przykład po 7500km. Jeśli się dobrze wczytacie, to może się okazać, że eksploatujecie auto w trudnych warunkach. 

Co się stanie jeśli oleju nie będziemy wymieniać lub będziemy to robić zbyt rzadko? Nasz silnik będzie gorzej chroniony. Spadnie lepkość, zasadowość i ogólna wytrzymałość filmu olejowego na ścinanie. W takich warunkach silnik nie będzie miał należytej ochrony. Może dojść do odkładania się nagarów i tworzenia się szlamu. Nawet najlepszy olej nie jest w stanie zachować swoich właściwości w nieskończoność. Interwały wymiany oleju proponowane przez producentów aut mają pewien zakres tolerancji, ale nie warto czekać do ostatniej chwili. Ułatwione życie mają właściciele nowych aut, które mogą być serwisowane w trybie LongLife. Te auta mają układ pozwalający na monitorowanie kondycji oleju i w razie czego wyświetlenie komunikatu „czas na wymianę oleju”.

Podczas eksploatacji auta musimy pamiętać, że olej jest w dzisiejszych czasach praktycznie częścią zamienną silnika i na równi z innymi musi być traktowany. Im nowsza konstrukcja, tym większe ciśnienie w silniku, tym większy wpływ doboru i jakości oleju na eksploatację silnika. Nie zapominajmy o tym. Regularne wymiany naprawdę mają głęboki sens. 

Jeśli chcecie wymieniać olej samodzielnie to musicie pamiętać i kilku bardzo ważnych zasadach. Po pierwsze oleju nie zlewamy do gruntu lub do kanalizacji. Pustych butelek i starego filtra nie wyrzucamy do śmietnika. Wszystkie te „produkty uboczne” wymiany oleju należy odwieźć do warsztatu samochodowego. Tak olej zlewamy do specjalnego pojemnika a filtr i butelki wrzucamy do specjalnego pojemnika. Każdy szanujący siebie i środowisko warsztat ma podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady niebezpieczne. Jeśli więc nie macie możliwości poprawnego zutylizowania starego oleju i pojemników to nie bierzcie się za wymianę. Oddajcie auto do warsztatu. Po drugie, jeśli nie macie odpowiednich narzędzi lub nie potraficie namierzyć filtra oleju pod maską to również oddajcie auto do warsztatu. Jeśli coś wam nie pójdzie z wymianą to pozostanie tylko i wyłącznie wezwanie lawety… Może się okazać, że to była Wasza najdroższa wymiana oleju.

Art. powstał w wyniku współpracy z marką Castrol.

Źródło www.antymoto.com

 

Mandat do 500zł

Mandat do 500zł

31 sierpnia, wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Od tego dnia każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Osobom nie stosującym się do tego przepisu grozi mandat od 20 do 500 złotych.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach, prowadzono liczne kampanie mające na celu zachęcić użytkowników do noszenia elementów odblaskowych. Dotychczasowe zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładały taki obowiązek jedynie na osoby poniżej 15. roku życia.

Teraz ustawodawca rozszerzył ten zapis na wszystkich, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wyjątek dotyczy tylko pieszego,  jeżeli będzie poruszał się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Znowelizowane brzmienie art. 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym 4a. Pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Warto pamiętać, że pieszy na drodze nie ma takiej ochrony, jaką ma kierujący czy pasażer samochodu. Nie chronią go pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne czy kurtyny. Dlatego tak ważna staje się jego widoczność na drodze.

Jak wynika z analiz, po zmroku, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Zakładając, że minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/godz. to około 30 metrów, a przy prędkości 90 km/godz. – 90 metrów, kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję.

Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów! Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

 

Uwaga!!! Pigułka gwałtu

pigułka

Czterech studentów z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej opracowało prototyp lakieru do paznokci wykrywającego w drinku m.in. substancję GHB, stosowaną w tzw. pigułkach gwałtu. Pod jej wpływem lakier ma zmieniać kolor i ostrzegać kobiety.

Projekt „Undercover Colors” ma zapobiegać przemocy seksualnej wobec kobiet. Jego twórcy Ankesh Madan, Tasso Von Windheim, Tyler Confrey-Maloney i Stephan Szare skupili się na rozwiązaniu, które ma chronić przed wykorzystaniem seksualnym po zażyciu tzw. pigułki gwałtu, a do tego być bardzo łatwe w użyciu.

Zasada działania „Undercover Colors” jest prosta. Preparat ma być bowiem wykorzystany w specjalnym lakierze do paznokci. By sprawdzić, czy coś zostało dodane do drinka, wystarczy jedynie zanurzyć w nim palec. Jeżeli w napoju rzeczywiście znajdzie się GHB, lakier zmieni kolor.

Choć na razie przygotowano tylko prototyp, wiadomość o „Undercover Colors” rozpowszechnia się lotem bardzo szybko w internecie.

Substancja GHB, czyli tzw. pigułka gwałtu, jest bezbarwna, nie ma zapachu ani smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, sokach, piwie i drinkach. Zaczyna działać po 15-30 minutach od zażycia, a osoba, która przyjmie ją w dużych dawkach, może stracić świadomość nawet na kilka godzin. Narkotyk jest trudny do wykrycia. We krwi pozostaje około 8 godzin, w moczu zaś około 12, dlatego dokonanie przestępstwa trudno jest udowodnić na podstawie wyników badań.

Miss Polski 2014.

Już 7 września 25 finalistek konkursu Miss Polski 2014 przyjedzie do Hotelu Piwniczna Spa&Conference. Pierwsze zgrupowanie przygotowawcze potrwa tydzień – dla najpiękniejszych Polek przygotowaliśmy mnóstwo niespodzianek i górskich wyzwań…takie info mamy na Facebooku Miss Polski.

Region świętokrzyski będzie reprezentowała Amanda Słomińska studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pochodząca ze Staszowa ( Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej 2014).

Finał Miss Polski 2014 już 7 grudnia w Krynicy-Zdroju, transmisja na antenie Telewizji Polsat.

www.miss.kie.pl – oficjalna strona konkursu Miss Polski w świętokrzyskim.

Baltic Salsa Show Cup

W dniach 28 luty – 2 marzec 2014 tancerze kieleckiego zespołu Candela Team, prowadzonego przez Michalinę i Kamila Boreckich ze Studio Tańca Candela, rywalizowali na Międzynarodowych Mistrzostwach Salsy Baltic Salsa Show Cup, w litewskiej Kłajpedzie. Turniej Baltic Salsa Show Cup odbył się po raz siódmy. Zgromadził uczestników z Litwy, Łotwy, Polski, Anglii i Włoch. Ich zmagania oceniało jury w międzynarodowym składzie: Pedro Gomez ( Kuba / Włochy ), Michalina i Kamil Boreccy ( Polska ), Ivan Salazar ( Kuba / Łotwa ), Marijus Germanavicius ( Liethuania / USA), Carlos Correa ( Finlandia / Kuba ), Paulina Turska ( Polska ), Riccardo Recanati ( Polska / Włochy ), Laura i Nauris (Łotwa). Nasi tancerze biorą udział w tym turnieju od kilku lat. Z roku na rok poziom wzrasta, ale tegoroczne prezentacje uczestników przeszły najśmielsze oczekiwania sędziów i organizatorów. Poziom był naprawdę bardzo wysoki. Tym bardziej dziękujemy naszym zawodnikom z zespołu Candela Team, którzy reprezentowali szkołę, Kielce i Polskę podczas Baltic Salsa Show Cup. Pięknie się zaprezentowali, jesteśmy z nich bardzo dumni i gratulujemy wyników. Zespół wystąpił w 13 kategoriach: zouk i bachata pary, salsa i latin show solo, duety i mini formacje. Podsumowując zespół przywiózł 10 medalowych miejsc: 4 złote, 3 srebrne i 3 brązowe.

– Miniformacja „Celebrities” 3 miejsce

– Zouk Paweł Tarnowski i Gosia Grabowska 1 miejsce

– Bachata Paweł Tarnowski i Gosia Grabowska 3 miejsce

– Salsa solo Wiktoria Salwa 4 miejsce

– Salsa solo Marta Gałecka 2 miejsce

– Salsa solo Ola Droszcz 10 miejsce

– Salsa Solo Ola Adamiec 1 miejsce (obronione z zeszłego roku)

– Latin show solo Karolina Rybka 5 miejsce

– Latin show solo Julia Szewczyk 3 miejsce

– Latin show solo Kasia Święs 2 miejsce

– Latin show solo Wiktoria Salwa 1 miejsce

– Latin show duet Wiktoria Salwa i Marta Gałecka 2 miejsce

– Latin show duet Kasia Święs i Ola Adamiec 1 miejsce

Turniejowi każdego roku towarzyszy również festiwal tańca, podczas którego Michalina i  Kamil Boreccy – właściciele Studio Tańca Candela i trenerzy zespołu, poprowadzili warsztaty dla uczestników.