Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji OSTRZEGA !!!!

Przez | 25 sierpień 2016

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji OSTRZEGA !!!!

Wszyscy, którzy sprzedają w internecie zarejestrowane karty SIM narażają się na odpowiedzialność prawną, gdyby karty zostały użyte do popełnienia przestępstwa – ostrzega szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Obowiązek rejestracji przedpłaconych kart telefonii komórkowej wprowadziła ustawa o działaniach antyterrorystycznych.

– Trzeba mieć świadomość tego, że ci, którzy sprzedają te karty, narażają się na konsekwencje prawne w sytuacji, jeżeliby te karty zostały użyte w przestępstwach. Przestrzegam tych wszystkich, którzy sprzedają te karty – powiedział Błaszczak.

Uchwalona i podpisana przez prezydenta w czerwcu ustawa o działaniach antyterrorystycznych weszła w życie na początku lipca; 25 lipca wszedł w życie przepis zobowiązujący do rejestrowania nowych użytkowników kart przedpłaconych telefonii komórkowej. Posiadacze już zakupionych kart mają czas do 1 lutego 2017; po tej dacie, jeżeli nie podadzą operatorom danych osobowych, karty przestaną działać.

Przepisom ustawy sprzeciwiali się RPO, który zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.