Od 7 listopada zmiany w kontrolach drogowych.

Przez | 6 listopad 2019

Znowelizowane przepisy to nie tylko większe uprawnienia policji, ale też dodatkowe obowiązki dla funkcjonariuszy. Dotyczą one wykorzystywania na drogach przyrządów kontrolno-pomiarowych, takich jak mierniki prędkości, zwane potocznie suszarkami. Nowe rozporządzenie nakazuje policjantowi używać takiego sprzętu zgodnie z przepisami, a także jego instrukcją obsługi. Do tej pory ten obowiązek nie był jasno wyrażony w przepisach. Co więcej, jeśli instrukcja zaleca wykonanie pomiarów kontrolnych, policjanci będą musieli je przeprowadzić przed rozpoczęciem mierzenia prędkości kierowców.

policja_radar-0

Nowe przepisy wskazują, że urządzeń pomiarowych można używać wyłącznie w warunkach znamionowych dla danego sprzętu. Co to oznacza w praktyce? Często spotykanymi dziś w rękach drogówki urządzeniami są mierniki LTI 20/20 TruCam z ekranem. Jeśli porównamy informacje o charakterystyce tych urządzeń na stronie ich producenta i na stronie polskiego dostawcy, znajdziemy rozbieżne informacje. Ten drugi twierdzi, że model 20/20 TruCam może być użytkowany w zakresie temperatur od -30 do + 60 stopni Celsjusza. Producent, firma Laser Technology Inc., zaznacza jednak, że zakres temperatur, w których urządzenie powinno pracować, wynosi od -10 do +60 stopni Celsjusza. Ta sytuacja budzi wątpliwości.

Nowe rozporządzenie dotyczące kontroli drogowej wchodzi w życie 7 listopada 2019 r. Dokument określa również czynności związane ze sprawdzaniem przebiegu pojazdów przez działających w terenie policjantów, ale te regulacje zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r.