Archives

Pomoc psychologiczna – ☎ Telefon interwencyjny: 41 36 76 788

Pomoc psychologiczna i interwencyjna w dobie walki z koronawirusem.

Każdy, kto potrzebuje wsparcia, może liczyć na pomoc naszych specjalistów.

Niestety, aktualna sytuacja nie pozostaje bez wpływu na codzienne funkcjonowanie polskich rodzin.

Objawy i reakcje depresyjne na zaistniałą sytuację, problemy z dziećmi, narastanie konfliktów małżeńskich, problemy z nadużywaniem alkoholu oraz myśli i tendencje samobójcze – to najczęstsze problemy występujące wśród mieszkańców Kielc, zgłaszane nam przez pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji.

Jak informują nasi specjaliści – liczba interwencji wzrasta, dziennie to już kilkanaście niepokojących sygnałów.

terapeuci ŚCPiE codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 8-19) służą telefoniczną pomocą interwencyjną i psychologiczną.

  Telefon interwencyjny:  41 36 76 788

Od kilku tygodni uruchomiona jest również pomoc on-line. Można ją uzyskać poprzez Skype, odnajdując w bazie kontaktów: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.

W przypadku osób, które znalazły się w poważnym kryzysie psychicznym związanym z zagrożeniem życia, kontakt z terapeutą jest osobisty i odbywa się w ośrodku – oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

50391_korona PSYCHO

Bezpłatne leki dla seniorów dostępne od 1 września.

Resort zdrowia opublikował listę leków, które od przyszłego czwartku będą bezpłatnie dostępne dla seniorów. Znalazło się na nim ponad 1100 preparatów. Eksperci Instytutu Jagiellońskiego chwalą fakt, że konstrukcja listy zapewnia seniorom równy dostęp do leków na najczęstsze schorzenia. Dzięki temu będą oni mogli kontynuować prowadzoną terapię, bez konieczności zmiany leków, co poprawi skuteczność ich leczenia. Szersza dostępność leków wpłynie również na obniżenie kosztów leczenia – ocenia prezes IJ. 

– Darmowe leki dla seniorów to bardzo dobry pomysł, po pierwsze to zrealizowanie postulatu wyborczego, ale tak naprawdę to rozłożenie akcentów i ulżenie seniorom, którzy mają – jak pokazują badania statystyczne – bardzo trudną sytuację – mówi agencji Newseria Biznes Marcin Roszkowski, prezes zarządu Instytutu Jagiellońskiego.

Nowa ustawa ma skończyć z niepokojącymi statystykami dotyczącymi nierealizowania przepisywanych recept. Z badania „PolSenior” przytaczanego przez IJ wynika, że co piąty pacjent nie kupował zalecanych leków lub kupował tylko część z nich. To miało wpływ na skuteczność leczenia, a co za tym idzie – na pogarszające się zdrowie tej grupy społeczeństwa.

– Tego typu pomoc powoduje, że osoby starsze mają równy dostęp do leków na najczęstsze schorzenia – mówi Roszkowski.

Wśród nich są m.in. niewydolność serca, nadciśnienie, miażdżyca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca czy choroba Parkinsona.

To też powinno się przyczynić do obniżenia kosztów leczenia związanych z działaniami medycznymi, które podejmowane są na skutek nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta spowodowanego niestosowaniem leków. Takie incydenty często kończą się kosztowną hospitalizacją.

Wpisanie na listę 75+ wszystkich preparatów zawierających daną substancję leczniczą daje pewność, że seniorzy w każdej aptece w kraju będą mogli uzyskać stosowane obecnie przez siebie leki bez obaw o ich dostępność – podkreślono w komunikacie IJ. – Finansowanie tylko części leków mogłoby spowodować ich braki w aptekach. Wpłynęłoby to również na ograniczenie terapii lekowych przez lekarzy tylko do preparatów z listy 75+, co mogłoby mieć negatywny wpływ na ich skuteczność.

Możliwość kontynuowania farmakoterapii jest kluczowa dla ich skuteczności. W przypadku przewlekle chorych osób starszych nawet nieznaczna zmiana leczenia może zwiększyć ryzyko obniżenia jego skuteczności. Może też być powodem pomyłek czy innych problemów z dawkowaniem leków.

 Tutaj zawsze będzie spór, jak ta lista powinna być szeroka i jak szczegółowa, jeżeli chodzi o substancje, które występują np. tylko w jednym preparacie albo w kilku, ale tylko jeden jest dopuszczony. Ten spór będzie się tutaj toczył jeszcze pewnie przez cały sierpień, bo tak jak ministerstwo zapowiada, 1 września to rozporządzenie ma wejść w życie – mówi Marcin Roszkowski.

Jak podaje Instytut Jagielloński za GUS, z bezpłatnych leków będzie mogło skorzystać blisko 3 mln seniorów.

 Redystrybucja w ramach budżetu do grup mniej zamożnych w na tym etapie rozwoju państwa jest działaniem potrzebnym i sprawiedliwym społecznie – uważa Roszkowski.

Zdaniem Instytutu Jagiellońskiego ewentualne poszerzanie listy również powinno wykorzystywać tę prawidłowość, że trafiają na nią wszystkie leki zawierające daną substancję. Takie rozwiązanie nie zaburza konkurencji rynkowej i nie faworyzuje żadnych producentów. Instytut rekomenduje także, by na listę trafiały substancje na przypadłości dotykające najczęściej osoby starsze – w ten sposób rozwiązanie to będzie społecznie sprawiedliwe. Z drugiej strony preparaty raz wpisane na listę nie powinny być z niej skreślane, bo będzie na tym cierpieć część pacjentów.

Resort zdrowia szacuje, że darmowe leki pozwolą zaoszczędzić seniorom ponad 300 mln zł.

 

źródło: Newseria

50. Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi 11-15.08.2016

50. Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi

„Dymarki Świętokrzyskie” to jedna z najstarszych, największych i najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych województwa świętokrzyskiego. Obecnie posiada międzynarodowy charakter rozsławiając Województwo Świętokrzyskie w kraju i za granicą.
„Dymarki Świętokrzyskie” po raz pierwszy zorganizowano we wrześniu 1967 roku w Nowej Słupi, gdzie już od 1960 roku istniało Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, dzięki czemu miejscowość ta stała się centrum badań naukowych nad tym zagadnieniem. Pierwszym organizatorem „Dymarek Świętokrzyskich” był Zarząd Okręgu PTTK w Kielcach oraz redakcja kieleckiego dziennika „Słowo Ludu”. Inicjatywa PTTK od początku została doceniona a zorganizowany po raz pierwszy publiczny wytop żelaza metodą sprzed dwóch tysięcy lat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców ziemi kieleckiej oraz rzesz turystów, którzy przybyli do Nowej Słupi z całej Polski. Ponieważ rok 1967 obchodzony był jako Światowy Rok Turystyki, z tej okazji Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki oraz redakcja warszawskiego dziennika „Expressu Wieczornego” ogłosiły ogólnopolski konkurs na najciekawszą imprezę krajoznawczo-turystyczną pod hasłem „Jadą goście jadą”. „Dymarki Świętokrzyskie” zdobyły w tym konkursie pierwsze miejsce.
Choć głównym tematem imprezy są prezentacje życia i działalności ludzi zamieszkujących Góry Świętokrzyskie w starożytności, którzy utworzyli na przełomie starej i nowej ery na tym terenie jeden z największych centrów antycznej metalurgii żelaza w Europie to Dymarki są okazją do prezentacji dorobku ludowego i folklorystycznego regionu świętokrzyskiego, obrzędowości ludowej i ginącego dorobku artystycznego wsi. To szansa zakupu tradycyjnych, regionalnych pamiątek i skosztowania potraw tradycyjnej kuchni świętokrzyskiej. Muzycznym zakończeniem każdego dnia imprezy jest koncert muzyki popularnej. Dymarki są gwarancją udanego wypoczynku dla wszystkich gości odwiedzających w tych dniach Góry Świętokrzyskie, dając możliwość aktywnego uczestnictwa w miejscowej spuściźnie archeologicznej, ludowej i regionalnej o znaczeniu europejskim.
Dymarki były wielokrotnie nagradzane w różnych konkursach.
W 2003 roku zdobyły I nagrodę w plebiscycie Polskiej Organizacji Turystycznej na Produkt Turystyczny Roku, a roku ubiegłym (2015) Dymarki Świętokrzyskie znalazły się wśród trójki nominowanych do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej.
Obecnie prezentacje archeologiczne odbywają się na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi, będącego rekonstrukcją osady z pierwszych wieków naszej ery.
Centrum Kulturowo – Archeologiczne znalazło się również w roku ubiegłym w trójce nominowanych obiektów turystycznych konkursu „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w kategorii „Miejsce przyjazne rodzinie”.
Slajd1

W związku z tegorocznymi obchodami jubileuszu 50. Dymarek Świętokrzyskich zostało przygotowane wiele ciekawych wydarzeń towarzyszących.
Program obchodów jubileuszu 50 Dymarek Świętokrzyskich

Ogólnopolska Konferencja Turystyczna.
W dniach 11 – 12 sierpnia odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Turystyczna i konferencja prasowa.
Podczas konferencji w dniu 11 sierpnia zostanie zaprezentowanych siedem odczytów tematycznych związanych z półwiekową tradycją Dymarek oraz 750 leciem Nowej Słupi. Konferencja odbędzie się w Hotelu Świętokrzyski Dwór w Wólce Milanowskiej. Podczas Konferencji nastąpi oficjalne otwarcie 50 Dymarek Świętokrzyskich przez współorganizatorów. Urząd Marszałkowski w Kielcach, Gminę Nowa Słupia, Posłów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawicieli Sponsora Głównego. Po zakończeniu panelu tematycznego przewidziano uroczystą kolację dla zaproszonych gości.
W dniu 12 sierpnia uczestnicy Konferencji wezmą udział w wizycie studyjnej (Święty Krzyż – Droga Królewska – Dymarki Świętokrzyskie na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego). Podsumowaniem Konferencji będzie pełna prezentacja starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego wraz z rozbiciem pieca dymarkowego i uzyskaniem żelaza metodami jakimi robili to mieszkańcy Gór Świętokrzyskich na przełomie starej i nowej ery.
Festyn archeologiczny
W dniach 12 – 15 sierpnia na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego odbywać się będą prezentacje archeologiczne z udziałem ponad 250 osób zajmujących się na co dzień rekonstrukcją historyczną, pracownikami naukowymi, studentami i innymi. Wśród odtwórców będą goście z Danii, Rumuni, Czech, Rosji czy z Białorusi. Wszyscy oni tworzą ogromny projekt nazwany „Człowiek i żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”.
Dodatkowymi elementami prezentacji będzie organizacja pokazów i happeningów a także
realizacja widowiska „Żelazne Dziedzictwo – u źródeł muzycznych korzeni” – połączenie prezentacji archeologicznych z brzmieniem muzyki etnicznej. Udział w widowisku biorą prezenterzy uczestniczący w projekcie “Człowiek i żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”, a elementem uzupełniającym będą wkomponowane w rzeczone prezentacje koncerty zespołów –„Studio Instrumentów Muzycznych” oraz „Spiritual Seasons” z Ukrainy.
Niektóre z wybranych elementów widowiska:
pokazy mody antycznej, wiece plemienne, walki gladiatorów, rekonstrukcja bitwy legionów rzymskich z barbarzyńcami, obrzędy nawiązujące do wierzeń kultury przeworskiej, targ niewolników.
Scenariusz widowiska będzie posiadał formę łączącą opisane prezentacje i happeningi.
Wszystko to stanowić będzie jedno duże czterodniowe widowisko o charakterze etnicznym i kulturowym.
Prezentacje te odbywają się na terenie rekonstrukcji wioski z pierwszych wieków naszej ery.
Autorem i wykonawcą scenariusza prezentacji jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego z Kielc
III Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej.
W dniach 13 – 15 sierpnia na terenie Dymarkowym przy ul. Świętokrzyskiej będzie rozstawiona „Scena Ludowa” na której odbywał się będzie III Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej. W festiwalu udział wezmą zespoły pieśni i tańca, zespoły śpiewacze oraz soliści, reprezentujący folklor świętokrzyski. Będą to zespoły z całego województwa świętokrzyskiego. Koncerty odbywać się będą każdego dnia od 12.00 do 17.00 (trzy dni)
W dniu 15 sierpnia na zakończenie Festiwalu na scenie zostaną wręczone nagrody dla twórców ludowych biorących udział w plenerze malarsko – rzeźbiarskim.
Duża scena „Pod lasem” – koncerty.
W dniach 13 – 15 sierpnia na dużej scenie „Pod lasem” odbędą się koncerty muzyki rozrywkowej.

Koncerty odbywać się będą od godziny 14.00 do 22.00.
Gwiazdami tegorocznych jubileuszowych 50 Dymarek Świętokrzyskich będą min.
Sobota (13 sierpnia): Piękni i Młodzi, Playboys, Ego,
Niedziela (14 sierpnia): MARGARET,
Poniedziałek (15 sierpnia): Maryla Rodowicz, której koncert zakończy obchody jubileuszu 50 Dymarek Świętokrzyskich
50 Dymarki Świętokrzyskie w dniach 13-15 sierpnia mają charakter imprezy masowej.

Szczegółowy scenariusz 50. Dymarek Świętokrzyskich jest aktualizowany każdego dnia i dostępny na www.dymarki.pl

Świętokrzyskie zarobki 1000zł niżej od średniej krajowej

Urząd Statystyczny w Kielcach wydał „Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego – grudzień 2015”.
Pod względem poziomu rejestrowanego bezrobocia nasze województwo znajdowało się na 12 miejscu w kraju. Najniższe bezrobocie odnotowano na zakończenie ubiegłego roku w powiatach: buskim (7,1%), kieleckim-grodzkim i pińczowskim (po 8,7%) oraz sandomierskim (8,9%).
Niestety, średnie zarobki w regionie uplasowały się o prawie 1000 złotych poniżej średniej krajowej.
Więcej na http://kielce.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-swietokrzyskiego-grudzien-2015,2,48.html

GUS

Konkursy sms-owe w Echo dnia. Chyba cała prawda

 

 

Maksymilian Materna dostał, w konkursie Echa Dnia, nagrodę Człowiek Roku 2015 w Kielcach. Znany właściciel klubu Bohomass Lab wygłosił piękne przemówienie, w którym oznajmił, że sam na siebie wysłał 1200 sms-ów i zrobił to po to by wystąpić na scenie i powiedzieć prawdę. My już od dawna pisaliśmy, że regulamin Echa dopuszcza wysyłanie dowolnej ilości sms-ów z jednego telefonu. Dlatego to nie są prawdziwe konkursy a jedynie zawody kto więcej kasy wyda na smsy. Zapewne są wyjątki. Od dawno też proponowaliśmy redakcji Echa zmianę. Po co tworzyć dziesiątki kategorii. Wystarczy stworzyć jedną. Na przykład : 1. „Esemesowiec Roku 2015 z Kielc” 2. „Esemesowiec Roku 2015 z województwa” 3. „Esemesowcy z poszczególnych powiatów, gmin, dzielnic”. 4. „Esemesowcy poszczególnych miesięcy, kwartałów i dni”. Proste? Proste. Można też pójść dalej. Wygrywa ten, kto po prostu wpłaci redakcji największą sumę. No prościej się już nie da.
No to mamy jasność :) co i jak jest z konkursami SMS-owymi w Echu Dnia

źródło https://web.facebook.com/ScyzorykSieOtwiera

 

Edyta Geppert z zespołem VASIE, KCK 22.02.2016r.

VASIE_GAZETA_70mm_50mm

Edyta Geppert z zespołem VASIE
22.02.2016r. (poniedziałek) o godz. 19:00 w Kieleckim Centrum Kultury w
Kielcach, Pl. Moniuszki 2b, serdecznie zapraszamy na recital znakomitej
artystki, wielkiej osobowości scenicznej, niezrównanej Edyty Geppert. Tym
razem będš Jej towarzyszyć nie tylko muzycy stale z Nią współpracujący (Piotr Matuszczyk fortepian, Jerzy Szarecki trąbka), ale także zespół Vasie: Marcin Maroszek, Bartosz Pydynkowski, Maciej Regulski (akordeon i dwie gitary). Jego skład pozwala artystce wykonywać na estradzie piosenki, które cieszą się wielką popularnością wśród słuchaczy, a do tej pory były znane jedynie z nagrań płytowych.
Edyta Geppert jest znana z tego, że z wielką starannością buduje swój
repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród tekstów
prezentowanych przez Niš w kunsztownej oprawie muzycznej są te, napisane m.in. przez: Agnieszkę Osiecką, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Koftę, Jacka Cygana czy Magdę Czapińską.
Recital z udziałem tak różnorodnego instrumentarium stanowi niepowtarzalną
szansę przeżycia emocji, których dostarczają tylko nieliczni, obdarzeni
prawdziwą charyzmą artyści, do których bez wątpienia należy Edyta Geppert
dama polskiej piosenki.

Zespół Vasie: Marcin Maroszek, Bartosz Pydynkowski, Maciej Regulski
oraz Piotr Matuszczyk fortepian, Jerzy Szarecki trąbka,
Scenariusz i reżyseria: Piotr Loretz

Kadzielnia zimowy lodospad

KIELCE – zapaleńcy ze Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego zrobili na kieleckiej Kadzielni „sztuczny lodospad”. Takiego cuda nie ma nigdzie w Polsce. To dopiero początek tworzenia tego cudeńka.
/Zdjęcia Henryk Weber 04.01.2016r. ok. godz. 13.15/. – dziękujemy
12516163_960893243981021_1820213831_n

12511828_960893670647645_1594824620_n

12511710_960893647314314_8388186_n

12506780_960893303981015_1255528936_n

12498881_960893653980980_1915700190_n

12494529_960893273981018_259687139_o

12483493_960893667314312_1956557543_n

12435551_960893257314353_1235956300_n

Nowy wojewoda świętokrzyski – Agata Wojtyszek.

8 grudnia 2015r. premier Beata Szydło wręczyła powołania nowym wojewodom. Na stanowisko w regionie świętokrzyskim desygnowana została Agata Wojtyszek.

agata_wojtyszek001
Agata Katarzyna Wojtyszek (ur. 23 października 1967 w Starachowicach) – polityk, nauczycielka i samorządowiec.

Absolwentka matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, odbyła studia podyplomowe m.in. z zakresu zarządzania oświatą. Pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki w szkołach w Starachowicach, zajmowała się doradztwem w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Od 2007 do 2014 była dyrektorką jednej ze szkół podstawowych w swojej rodzinnej miejscowości.

Została członkinią „Solidarności”, a także działaczką Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 uzyskała mandat radnej powiatu starachowickiego, następnie objęła funkcję wicestarosty. 8 grudnia 2015 objęła stanowisko wojewody świętokrzyskiego.

Źródło: .wikipedia.org

Cugowski i Radio Kielce pastorałka „Ta gwiazdka z nieba”

Dziennikarze Polskiego Radia Kielce nagrali z Krzysztofem Cugowskim świąteczny utwór pt. „Ta gwiazdka z nieba”. Piosenka promuje akcję charytatywną „Gwiazda z nieba”.

Akcja charytatywna Radia Kielce – organizowana w tym roku po raz trzeci – wystartuje w poniedziałek 14 grudnia i potrwa do soboty 19 grudnia br. W tym okresie na antenie rozgłośni licytowane będą porcelanowe zestawy do kawy, przygotowane m.in. przez Rafała Sonika, Karolinę Sołowow, Łukasza Golca, Marka Wawro, Grzegorza Miecugowa i Jaśka Melę.

Wydarzenie antenowe Radia Kielce promuje pastorałka pt. „Ta gwiazdka z nieba”, którą nagrali dziennikarze rozgłośni wspólnie z Krzysztofem Cugowskim oraz muzykami Tomaszem Banasiem, Łukaszem Kowalskim, Łukaszem Szafrańskim, Tomaszem Murawskim i Maciejem Bogutą. Tekst pastorałki napisał Paweł Solarz, a muzykę stworzył Andrzej Wolski. Teledysk do piosenki zrealizował Mateusz Śliwa.

PATRYCJA KRZEMIEŃ w finale MISS POLSKI 2015

FINALISTKA MISS POLSKI 2015

Nr 12. PATRYCJA KRZEMIEŃ

Patrycja Krzemień ma 20 lat i pochodzi z Pińczowa w województwie świętokrzyskim. Jest studentką II roku kosmetologii na Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Póki co chciałaby ukończyć studia i dalej rozwijać się w tym kierunku. Kosmetologia to jej wielka pasja, dlatego w przyszłości chciałaby otworzyć swój gabinet i spełniać się jako kosmetolog. Jej hobby jest sport, dlatego też wolny czas stara się spędzać aktywnie.

„Jeśli to ja wygram koronę Miss Polski, postaram się swój tytuł wykorzystać najlepiej, jak potrafię.”

Gdybyś miała porównać swój charakter do jednego z żywiołów – ognia, wody, powietrza lub ziemi, to który by to był żywioł i dlaczego?

„Byłaby to woda – często jestem porywcza, a w swoich wyborach kieruję się intuicją.”

Patrycja jest finalistką regionalnego konkursu Miss Polski – Miss Ziemi Świętokrzyskiej 2015 w którym zdobyła tytuł Miss Fashion Ziemi Świętokrzyskiej 2015 więcej na www.miss.kie.pl oficjalnej stronie konkursu Miss Ziemi Świętokrzyskiej

Finał Miss Polski 2015 z Krynicy Zdrój 6.12.2015 w POLSACIE.

10947466_954439691274195_2380054166841160168_o

887454_996042350434315_1098710279957790892_o

12313777_1102938969725240_1276840003487604110_n

,,Alkohol i narkotyki’’ – listopad 2015

  drugs28 listopada w sobotę od godziny 06:00 do niedzieli do godziny 06:00 na drogach województwa świętokrzyskiego prowadzona będzie akcja „Alkohol i Narkotyki”. Głównym celem akcji jest eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących, jak i osób będących pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Wzmożone działania maja również ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych.

Alkohol, brawura, brak wyobraźni i rozsądku to tylko kilka przyczyn groźnych zdarzeń drogowych.

Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie na drogach!

Apelujemy również do osób, które widzą, gdy za kierownicę wsiada osoba nietrzeźwa. Nie czekajmy na tragedię. Nietrzeźwy kierowca na drodze to zagrożenie dla niego samego, ale też dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Nie pozwólmy pijanemu kierować pojazdem – korzystać z drogi. Jeśli podejrzewamy, że kierowca jest pijany, widzimy, że pieszy zatacza się na jezdnię, poinformujmy o tym Policję.

Nie bądźmy obojętni. Reagujmy w każdej tego typu sytuacji. Za kilka kilometrów pijany kierowca może zabić!

Alkohol nie idzie w parze z bezpieczeństwem! Włączmy myślenie!

Akcja Alkohol i Narkotyki to jedna z wielu inicjatyw policjantów, aby na naszych drogach było bezpiecznie.

car-

Cars

”Spectre” – Ten film trzeba zobaczyć

Ten film trzeba zobaczyć. Gwiazdy na premierze nowych przygód agenta 007
”Spectre” to najnowszy film o przygodach Jamesa Bonda, z Danielem Craigiem, Monicą Bellucci i Léą Seydoux
. Na warszawskiej premierze też nie zabrakło gwiazd, pojawili się m.in. Antoni Królikowski z dziewczyną Katarzyną Sawczuk, Michał Piróg, czy Maciej Musiał.
Pokazowi towarzyszył również nietypowy konkurs, w którym główną nagrodą jest możliwość zrobienia sobie pierwszego na świecie selfie z kosmosu, czyli „spyfie”.
 

Żaneta Szlęzak na 4 miejscu w World Fitness Championships

Żaneta Szlęzak zajęła 4 miejsce w zawodach które odbyły się w Budapeszcie 14-15.11.2015. Pochodząca z Końskich pokonała aż 37 zawodniczek z całego Świata w swojej kategorii.
Powiedziała nam, cyt. ” wg.karty punktacji miała taką samą sumę głosów, co brązowa medalistka. Jestem bardzo zadowolona, marzeniem moim było stanąć na tej scenie!”
Dodajmy, że Żaneta to I wice Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej 2010.
Gratulacje :)
World Fitness Championships (Hungary/Budapest) 2015
Zobacz wideo:

Bikini Fitness Overall, World Fitness Championships (Hungary/Budapest) 2015

Posted by IFBB Official on 16 listopada 2015

12227842_1039457752771552_1590526557577105239_n12247057_1039457336104927_4243182790920140498_n12003877_1039433122774015_2594845840142151077_n12234860_1039433476107313_3038731732240408481_n12247057_1039457336104927_4243182790920140498_n12244575_632003873569512_3176526619848157399_o
źródło: www.facebook.com/International.Federation.Body.Building.Fitness/

Marszałek Adam Jarubas doradcą prezydenta Dudy


Prezydent RP Andrzej Duda wręczył marszałkowi województwa świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi nominację do Narodowej Rady Rozwoju. Marszałek będzie doradzał w Sekcji Samorząd i Polityka Spójności. Gremium doradcze głowy państwa zainaugurowało działalność w piątek, 16 października w Pałacu Prezydenckim

Marszałek Adam Jarubas n

Paula Kucharska w The Voice of Poland VI -

23-letnia mieszkanka gminy Brody, Paula Kucharska dostała się do muzycznego show TVP2 The Voice of Poland. Wykonała piosenkę Arethy Franklin „Chain of Fools” i zdobyła miejsce w drużynie Andrzeja Piasecznego.
Paula, na co dzień pracuje w agencji filmowej w Warszawie i jest wokalistką.
„Chain of Fools ” – Przesłuchania w ciemno