Świętokrzyskie zarobki 1000zł niżej od średniej krajowej

Przez | 1 luty 2016

Urząd Statystyczny w Kielcach wydał „Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego – grudzień 2015”.
Pod względem poziomu rejestrowanego bezrobocia nasze województwo znajdowało się na 12 miejscu w kraju. Najniższe bezrobocie odnotowano na zakończenie ubiegłego roku w powiatach: buskim (7,1%), kieleckim-grodzkim i pińczowskim (po 8,7%) oraz sandomierskim (8,9%).
Niestety, średnie zarobki w regionie uplasowały się o prawie 1000 złotych poniżej średniej krajowej.
Więcej na http://kielce.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-swietokrzyskiego-grudzien-2015,2,48.html

GUS