Zamaluj Granice

Przez | 29 marzec 2022

Zespół Zamaluj Granice to grupa dziesięciu  ambitnych i zmotywowanych uczniów z 1 LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, którzy za cel obrali pomoc młodym artystą w walce z lękiem przed krytyką, hejtem i brakiem akceptacji ze strony rówieśników.

 

Projekt jest realizowany w ramach olimpiady

Zwolnieni z Teorii – jest to platforma, która zachęca młode umysły do rozwiązywania problemów społecznych współczesnego świata, dająca praktyczne wskazówki, które prowadzą ich krok po kroku przez realizację projektów . Wiedzę wykorzystują w praktyce – nawiązując partnerstwa, ucząc się pracy w zespole, tworząc harmonogram i budżet.

 

„Zamaluj Granice” to projekt społeczny, którego celem nie jest ocena i wartościowanie prezentowanej twórczości. Ma on kształtować postawy otwartości, odwagi i umiejętności radzenia sobie z krytyką. Ma budzić aktywny sprzeciw wobec zjawiska nieuzasadnionej niekonstruktywnej krytyki czyli hejtu.
Misja nasza realizowana jest poprzez praktykę działań warsztatowych i spotkań  z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w szkołach i klubach naszego najbliższego środowiska.

 

Zajęcia przeprowadzamy zaczynając od prelekcji dotyczącej różnic pomiędzy hejtem a krytyką oraz jak je odróżniać. Dajemy uczestnikom praktyczne porady jak sobie poradzić z negatywnymi opiniami na temat swoich uzdolnień. W ramach zajęć z dziećmi  prowadzimy warsztaty plastyczne, muzyczne lub taneczne – w zależności od grupy oraz uświadamiamy ich o podstawowych pojęciach jak krytyka czy hejt. Zawsze zachęcamy ich do dzielenia się swoimi talentami!

Mamy nadzieję,  że propozycja nasza zgromadzi  możliwie największą liczbę beneficjentów. Odważne uczestnictwo każdego twórcy sprawi nam ogromną radość i satysfakcję.

Ufamy, że   dzięki naszej inicjatywie uda się młodym osobą rozwinąć

skrzydła.

 

Celowi temu służą także wykorzystywane przez nas komunikatory społeczne, akcje ulotkowe, mass media itp.

 

Strona internetowa : https://zamalujgranice.wixsite.com/my-site

Zamaluj granice (Kopiowanie)

 

 

Kontakt:

Zamaluj.granice@gmail.com

Tel: 887120405